LEGE nr. 204 din 11 noiembrie 1998privind declararea ca municipiu a oraşului Campia Turzii, judeţul Cluj
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 noiembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Oraşul Campia Turzii, judeţul Cluj, se declara municipiu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU------------------