HOTĂRÂRE nr. 778 din 30 octombrie 1998privind autorizarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a contracta împrumuturi în anul 1998, în condiţiile art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICAnexa nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998 se completează astfel:"9. Municipiul Bucureşti- Consiliul General al Municipiului Bucureşti."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------