HOTĂRÂRE nr. 650 din 31 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 299 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 66/14/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 650.  +  AnexăREGULAMENT 31/07/2014