HOTĂRÂRE nr. 654 din 31 iulie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea direcţiilor pentru cultură ale judeţelor Alba, Bistriţa-Năsăud şi a Operei Naţionale Române din Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea şi completarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea, a Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi a Operei Naţionale Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 4-6.  +  Articolul 3Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen HunorMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 654.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaDirecţiei Judeţene pentru Cultură Alba*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4192812│Ministerul Culturii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │4331503│Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea│ │ ││ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, │ │ ││care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin │ │ │Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi │ │ ││comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri │ │ ││din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────────┐│Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Baza legală ││MFP │clasifi-│ ├───────────────────┬───────┬───────────────────┤dobândi-│ de │ ││ │care │ │Descriere tehnică │Vecină-│ Adresa │rii/ │inventar │ ││ │ │ │ │tăţi │ │dării în│ (lei) │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │├──────┼────────┼────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤│153749│ 8.29.11│Sediul Direcţiei│Apartament compus │ │Municipiul Alba │ 2006 │ 577.364│Hotărârea Guvernului││ │ │Judeţene pentru │din 15 încăperi │ │Iulia, str. Regina │ │ │nr. 991/2008 ││ │ │Cultură Alba │situate la subsolul│ │Maria nr. 20, │ │ │ ││ │ │ │clădirii, parter │ │ap. 1, judeţul Alba│ │ │ ││ │ │ │şi etaj 1; │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc=165,55 mp, cota │ │ │ │ │ ││ │ │ │bunuri indivize │ │ │ │ │ ││ │ │ │comune generale 50%│ │ │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 10593 │ │ │ │ │ │└──────┴────────┴────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────────────────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaDirecţiei Judeţene pentru Cultură Bistriţa-Năsăud*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4192812│Ministerul Culturii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │4347607│Direcţia Judeţeană pentru Cultură ││ │ │Bistriţa-Năsăud │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea│ │ ││ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, │ │ ││care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin │ │ │Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi după caz, societăţi │ │ ││comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri │ │ ││din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────────┐│Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Baza legală ││MFP │clasifi-│ ├───────────────────┬───────┬───────────────────┤dobândi-│ de │ ││ │care │ │Descriere tehnică │Vecină-│ Adresa │rii/ │inventar │ ││ │ │ │ │tăţi │ │dării în│ (lei) │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │├──────┼────────┼────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤│153753│ 8.29.11│Sediul Direcţiei│Construcţie P+1E │ │Municipiul Bistriţa│ 2007 │ 607.000│Hotărârea Guvernului││ │ │Judeţene pentru │compusă din 6 │ │str. G-ral Eremia │ │ │nr. 991/2008 ││ │ │Cultură │camere şi │ │Grigorescu nr. 6, │ │ │ ││ │ │Bistriţa-Năsăud │dependinţe; │ │judeţul Bistriţa- │ │ │ ││ │ │ │Teren curte şi │ │Năsăud │ │ │ ││ │ │ │grădină în │ │ │ │ │ ││ │ │ │suprafaţă de 290 mp│ │ │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 68249 │ │ │ │ │ │└──────┴────────┴────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────────────────┘  +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaOperei Naţionale Române din Iaşi*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4192812│Ministerul Culturii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │4541610│Opera Naţională Română din Iaşi │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea│ │ ││ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, │ │ ││care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin Legea │ │ ││nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi │ │ ││comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri │ │ ││din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────────┐│Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Baza legală ││MFP │clasifi-│ ├───────────────────┬───────┬───────────────────┤dobândi-│ de │ ││ │care │ │Descriere tehnică │Vecină-│ Adresa │rii/ │inventar │ ││ │ │ │ │tăţi │ │dării în│ (lei) │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │├──────┼────────┼────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤│153755│ 8.30 │Apartament │Apartament compus │ │Municipiul Iaşi, │ 2007 │ 149.200│Hotărârea Guvernului││ │ │ │dintr-o cameră cu │ │bd. Ştefan cel Mare│ │ │nr. 991/2008 ││ │ │ │dependinţe, │ │şi Sfânt nr. 5, │ │ │ ││ │ │ │Su = 28,99 mp + │ │bl. A1-2, sc. A, │ │ │ ││ │ │ │4,93 mp suprafaţa │ │ap. 24 │ │ │ ││ │ │ │logiei │ │ │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 121438 │ │ │ │ │ │└──────┴────────┴────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────────────────┘  +  Anexa 4 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaDirecţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4192812│Ministerul Culturii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │4350556│Direcţia Judeţeană pentru Cultură ││ │ │Vrancea │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea│ │ ││ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, │ │ ││care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin │ │ │Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi │ │ ││comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri │ │ ││din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────────┐│Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Baza legală ││MFP │clasifi-│ ├───────────────────┬───────┬───────────────────┤dobândi-│ de │ ││ │care │ │Descriere tehnică │Vecină-│ Adresa │rii/ │inventar │ ││ │ │ │ │tăţi │ │dării în│ (lei) │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │├──────┼────────┼────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤│ 37527│ 8.29.11│Sediul Direcţiei│Corp C1: Sc=337 mp,│ │Municipiul Focşani,│ 1982 │ 617.329│Decizia nr. 187/1982││ │ │Judeţene pentru │corp C2: Sc=61 mp, │ │str. Nicolae │ │ │ ││ │ │Cultură Vrancea │teren aferent │ │Titulescu nr. 1, │ │ │ ││ │ │ │S = 896 mp │ │judeţul Vrancea │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 58889 │ │ │ │ │ │└──────┴────────┴────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────────────────┘  +  Anexa 5 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaTeatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4192812│Ministerul Culturii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │4417168│Teatrul Naţional "Marin Sorescu" ││ │ │din Craiova │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea│ │ ││ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, │ │ ││care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin │ │ │Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi │ │ ││comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri │ │ ││din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────────────────┐│Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Baza legală ││MFP │clasifi-│ ├───────────────────┬─────────┬───────────────────┤dobândi-│ de │ ││ │care │ │Descriere tehnică │Vecină- │ Adresa │rii/ │inventar │ ││ │ │ │ │tăţi │ │dării în│ (lei) │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │├──────┼────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤│ 38136│ 8.24.05│Clădirea │Clădire S1+S2+P+2E,│N - Calea│Municipiul Craiova,│ 1973 │20.333.267│Proces-verbal de ││ │ │Teatrului │Sc = 5.721 mp │Bucureşti│str. Alexandru Ioan│ │ │recepţie a clădirii ││ │ │Naţional "Marin │CF nr. 67148 │S - str. │Cuza nr. 11, │ │ │ ││ │ │Sorescu" din │superficie │Al.I.Cuza│judeţul Dolj │ │ │ ││ │ │Craiova │ │V - bloc │ │ │ │ ││ │ │ │ │Lumea │ │ │ │ ││ │ │ │ │Copiilor │ │ │ │ ││ │ │ │ │E - Uni- │ │ │ │ ││ │ │ │ │versita- │ │ │ │ ││ │ │ │ │tea │ │ │ │ │└──────┴────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────┴───────────────────┴────────┴──────────┴────────────────────┘  +  Anexa 6 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaOperei Naţionale Bucureşti*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4192812│Ministerul Culturii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │4221314│Opera Naţională Bucureşti │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea│ │ ││ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, │ │ ││care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin Legea │ │ ││nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi │ │ ││comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri │ │ ││ din patrimoniul public de stat │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────────────┐│Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Baza legală ││MFP │clasifi-│ ├───────────────────┬─────────┬───────────────────┤dobândi-│ de │ ││ │care │ │Descriere tehnică │Vecină- │ Adresa │rii/ │inventar │ ││ │ │ │ │tăţi │ │dării în│ (lei) │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │├──────┼────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┤│34408 │8.24.05 │Clădirea Operei │Construcţie din │ │Municipiul │ 1953 │146.576.276│Adresa ││ │ │Naţionale │1957, compusă din │ │Bucureşti, bd. │ │ │Ministerului Culturii││ │ │Bucureşti │corp central 5 │ │Mihail Kogălniceanu│ │ │nr. 834/ 21.08.1997 ││ │ │ │niveluri, corp │ │nr. 70-72, │ │ │ ││ │ │ │AB 4 niveluri şi │ │sectorul 5 │ │ │ ││ │ │ │corp CD 3 niveluri │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi 4 anexe, Sc = │ │ │ │ │ ││ │ │ │6.995 mp; teren │ │ │ │ │ ││ │ │ │S = 33.617 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 228148 │ │ │ │ │ │└──────┴────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────┴───────────────────┴────────┴───────────┴─────────────────────┘_________