HOTĂRÂRE nr. 652 din 31 iulie 2014privind completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I- Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- Se aprobă introducerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură a bunului ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Mihail Fâcă,secretar de statMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 652.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi în administrarea MinisteruluiMediului şi Schimbărilor Climatice - CUI 11672708 - Departamentulpentru ape, păduri şi piscicultură - CUI 32081674*Font 7*┌─────────┬────────┬──────┬───────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┐│Denumirea│Codul de│Anul │ Adresa │ Vecinătăţi │Caracteristicile │Baza legală │Valoarea de ││bunului │clasifi-│dobân-│ │ │ tehnice ale │ │ inventar ││ │care MF │dirii │ │ │ imobilului │ │ (lei) │├─────────┼────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┤│Teren │ 8.04.02│ 1956 │Oraşul Năsăud, │E - proprietate privată │Teren intravilan, │Legea │ 392.134 ││ │ │ │judeţul │Calus Gheorghe, Celsie George, │S = 6.104 mp │nr. 213/1998│ ││ │ │ │Bistriţa-Năsăud│drum domeniul public al oraşului│CF nr. 28480, │ │ ││ │ │ │ │Năsăud; S - Str. Grănicerilor; │nr. top. 32, │ │ ││ │ │ │ │V - domeniul public al oraşului │S = 428 mp │ │ ││ │ │ │ │Năsăud, judecătoria Năsăud; │CF nr. 28481, │ │ ││ │ │ │ │N - proprietate privată │nr. top. 33, │ │ ││ │ │ │ │Furcea Ilie │S = 612 mp │ │ ││ │ │ │ │ │CF nr. 28482, │ │ ││ │ │ │ │ │nr. top. 34, │ │ ││ │ │ │ │ │S total = 7.144 mp │ │ │└─────────┴────────┴──────┴───────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┘__________