ORDIN nr. 347 din 30 septembrie 1998pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 29 octombrie 1998    În temeiul art. 5 lit. b) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi al art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui. Regulamentul se publică în brosura separată, ca supliment al Revistei de geodezie, cartografie şi cadastru, editata de Uniunea Geodezilor din România, şi se pune la dispoziţie celor interesaţi, contra cost.p. Preşedintele Oficiului Naţionalde Cadastru, Geodezie şi Cartografie,Marian Csaki------