HOTĂRÂRE nr. 591 din 16 iulie 2014privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a retrocedării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a imobilului aflat în administrarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.P. 112978, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 iulie 2014.Nr. 591.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se scade din inventarul centralizat albunurilor aflate în domeniul public al statului,ca urmare a retrocedării acestuia*Font 7*┌───────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┐│ Locul unde este │ Documentul în baza │ Persoana juridică de la │ Caracteristicile │ Numărul de ││ situat imobilul │ căruia imobilul │ care se scade imobilul │imobilului care se scade│ identificare ││ │ a fost retrocedat │ │ │ atribuit de către││ │ │ │ │ Ministerul ││ │ │ │ │Finanţelor Publice│├───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤│Localitatea Lechinţa, │Decizia de restituire│Inspectoratul Judeţean │Imobil 06-38 │ 112.978 ││Str. Gării nr. 126, │a Inspectoratului de │de Poliţie Bistriţa-Năsăud │Suprafaţă teren = 600 mp│ ││judeţul Bistriţa-Năsăud│Poliţie al Judeţului │din subordinea Ministerului│Număr clădiri = 1 │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Afacerilor Interne │Suprafaţă construită = │ ││ │nr. 133/9.07.2010 │CUI 4347712 │301 mp │ ││ │Protocol de │ │Valoare contabilă = │ ││ │predare-primire │ │111.581 lei │ ││ │nr. 18.369/25.01.2011│ │ CF nr. 25593 │ │└───────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘___________