DECRET nr. 716 din 7 septembrie 1965privind organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 10 septembrie 1965     +  Articolul 1Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România este publicaţia oficială a statului.  +  Articolul 2Buletinul Oficial al R.S.R. cuprinde trei părţi:  +  Partea I - legile M.A.N. însoţite de expunerile de motive;- decretele cu putere de lege ale Consiliului de Stat însoţite de expunerile de motive;- hotărîrile cu caracter normativ ale Consiliului de Miniştri;- actele cu caracter normativ ale ministrilor şi ale conducătorilor celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat.  +  Partea a II-a - lucrările Marii Adunări Naţionale a R.S.România.  +  Partea a III-a - comunicatele oficiale ale organelor supreme ale puterii şi administraţiei de stat;- actele de interes general emise de organele centrale ale organizaţiilor obşteşti, la cererea acestora;- publicaţiile privind concursuri, schimbări de nume, pierderi de acte şi orice alte anunţuri a căror publicare este stabilită de lege.  +  Articolul 3Buletinul Oficial se editează de Consiliul de Stat.  +  Articolul 4Buletinul Oficial se editează şi în traducere, în limba maghiara.  +  Articolul 5Apariţia Buletinului Oficial este asigurata de un colegiu redactional, care funcţionează în cadrul aparatului Consiliului de Stat.  +  Articolul 6Decretul nr. 350/1952, privind publicarea legilor, decretelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Consiliului de Miniştri, publicat în Buletinul Oficial al M.A.N. nr. 1 din 27 septembrie 1952, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.------------