HOTĂRÂRE nr. 571 din 9 iulie 2014privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. a) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile având datele de identificare conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Imobilele prevăzute la art. 1 se dau în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu destinaţia de sedii ale centrelor de testare a soiurilor.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 9 iulie 2014.Nr. 571.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrareaInstitutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor(CUI 4192880) din subordinea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale*Font 7*┌────┬────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬────────────────────────────────┬────────┐│Nr. │Codul de│ │ Datele de identificare │ Anul │ │ Situaţia juridică │ ││MF*)│clasi- │ Denumirea ├─────────────────┬────────┬─────────────────┤dobân- │ Valoarea ├──────────────────┬─────────────┤ Tipul ││ │ficare │ │ Descrierea │Vecină- │ │dirii/ │ de │ │ │ bunului││ │ │ │ tehnică │tăţi │ │dării │ inventar │ Baza legală │ În │ ││ │ │ │ (pe scurt) │(după │ Adresa │în fo- │ (lei) │ │administrare/│ ││ │ │ │ │caz, pe │ │losinţă│ │ │concesiune │ ││ │ │ │ │ scurt) │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┤│ │ 8.27.01│Clădire sediu│Parter, suprafaţă│Incinta │Judeţul Călăraşi,│ 2010 │ 954.041│Autorizaţie de │În │ Imobil ││ │ │(tip modular)│construită = │unităţii│comuna │ │ │construire │administrare │ ││ │ │CTS Dâlga │suprafaţă │ │Dor Mărunt, │ │ │nr. 7/2010; │ │ ││ │ │ │desfăşurată = │ │satul Dâlga, │ │ │PV nr. 9.093/2010;│ │ ││ │ │ │355 mp │ │str. Negreanca │ │ │CF nr. 21085 │ │ │├────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┤│ │ 8.27.01│Clădire sediu│Parter, suprafaţă│Incinta │Judeţul Vaslui, │ 2010 │ 926.612│Autorizaţie de │ În │ Imobil ││ │ │(tip modular)│construită = │unităţii│oraşul Negreşti, │ │ │construire nr. 35/│administrare │ ││ │ │ CTS Negreşti│suprafaţă │ │strada M. │ │ │2010; PV nr.9.094/│ │ ││ │ │ │desfăşurată = │ │Kogălniceanu │ │ │2010; CF nr. 70998│ │ ││ │ │ │405 mp │ │nr. 52 │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┤│ │ 8.27.01│Clădire sediu│Parter, suprafaţă│Incinta │Judeţul Timiş, │ 2011│ 1.222.293│Autorizaţie de │ În │ Imobil ││ │ │(tip modular)│construită = │unităţii│comuna Peciu Nou │ │ │construire nr. 25/│administrare │ ││ │ │ CTS Peciu │suprafaţă │ │nr. 531/1 │ │ │2011; PV nr.8.493/│ │ ││ │ │ Nou │desfăşurată = │ │ │ │ │2011; CF nr.402603│ │ ││ │ │ │423 mp │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┤│ │ 8.27.01│Clădire sediu│Parter, suprafaţă│Incinta │Judeţul Satu Mare│ 2012 │ 1.485.940│Autorizaţie de │ În │Imobil ││ │ │(tip modular)│construită = │unităţii│comuna Odoreu, │ │ │construire nr. 58/│administrare │ ││ │ │CTS Satu Mare│suprafaţă │ │Str. Odoreului │ │ │2011; PV nr.3.085/│ │ ││ │ │ │desfăşurată = │ │nr. 286 │ │ │2012; CF nr.101700│ │ ││ │ │ │358 mp │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┤│ │ 8.27.01│Clădire sediu│Parter, suprafaţă│Incinta │Judeţul Galaţi, │ 2010 │ 898.322│Autorizaţie de │ În │ Imobil ││ │ │(tip modular)│construită = │unităţii│municipiul Tecuci│ │ │construire nr.214/│administrare │ ││ │ │CTS Tecuci │suprafaţă │ │str. 1 Decembrie │ │ │2010; PV nr.9.095/│ │ ││ │ │ │desfăşurată = │ │1918 nr. 107 │ │ │2010; CF nr.101889│ │ ││ │ │ │356 mp │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┤│ │ 8.27.01│Clădire sediu│Parter, │Incinta │Judeţul Dâmboviţa│ 2009 │ 1.037.080│Autorizaţie de │ În │ Imobil ││ │ │(tip modular)│suprafaţă │unităţii│comuna Ulmi, Str.│ │ │construire nr. 64/│administrare │ ││ │ │CTS │construită = │ │ Principală │ │ │2008; PV nr. 7/ │ │ ││ │ │Târgovişte │suprafaţă │ │ nr. 278 │ │ │2009; CF nr.70402 │ │ ││ │ │ │desfăşurată = │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │365 mp │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴─────────────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴───────┴──────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┘_________ Notă *) Nr. MF se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.________