HOTĂRÂRE nr. 540 din 2 iulie 2014privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul privat al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. MFP 36686 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un teren, ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care se află în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea realizării unui schimb.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 2 iulie 2014.Nr. 540.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrareaInspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae"al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,pentru care se actualizează valoarea de inventar,ca urmare a reevaluării*Font 9*┌───────┬───────┬─────────┬─────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┐│Adresa │Codul │Denumirea│Persoana juridică ce │Valoarea de │ Anul │ Tipul │ Nr. ││imobi- │ de │imobi- │ administrează │ inventar │dobân- │bunului │ M.F.P. ││lului │clasi- │lului │ imobilul │actualizată │dirii │ │ ││ │ficare │ │ │ (în lei) │ │ │ │├───────┼───────┼─────────┼─────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤│Judeţul│ │ │Inspectoratul pentru │4.282.735,07│ 1978 │ imobil │ 36.686 ││Argeş │8.19.01│ 48-08│Situaţii de Urgenţă │ │ │ │ ││ │ │ │"Cpt. Puică Nicolae" │ │ │ │ ││ │ │ │al Judeţului Argeş │ │ │ │ ││ │ │ │din subordinea │ │ │ │ ││ │ │ │Ministerului │ │ │ │ ││ │ │ │Afacerilor Interne │ │ │ │ ││ │ │ │CUI 4317894 │ │ │ │ │└───────┴───────┴─────────┴─────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şiadministrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă"Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordineaMinisterului Afacerilor Interne,care trece în domeniul privat al statului*Font 9*┌──────────┬────────┬──────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────┐│Locul unde│Codul de│Denumirea │Persoana juridică ce │Caracteristicile│ Nr. ││ este │clasi- │imobilului│administrează imobilul │ tehnice ale │ M.F.P. ││ situat │ficare │ │care trece din domeniul│ imobilului │ ││ imobilul │ │ │ public al statului în │ │ ││ │ │ │ domeniul privat │ │ ││ │ │ │ al statului │ │ │├──────────┼────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┤│Municipiul│8.19.01 │ 48-08 │Inspectoratul pentru │Teren │ 36.686││Piteşti, │ │ │Situaţii de Urgenţă │Suprafaţă:435 mp│(parţial)││judeţul │ │ │"Cpt. Puică Nicolae" al│CF 82046 │ ││ Argeş │ │ │Judeţului Argeş din │Valoarea │ ││ │ │ │subordinea Ministerului│contabilă: │ ││ │ │ │Afacerilor Interne │350.968,52 lei │ ││ │ │ │CUI 4317894 │ │ │└──────────┴────────┴──────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────┘_________