HOTĂRÂRE nr. 528 din 26 iunie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă articolul 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:"Art. 3^2. - (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pot fi desemnate structuri care să îndeplinească funcţia de organism intermediar pentru Programul operaţional pentru Pescuit la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu, după caz, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Autoritatea de management rămâne responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────p. Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 528.__________