HOTĂRÂRE nr. 517 din 26 iunie 2014privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, ale Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, adoptate de Comisia Europeană la 28 iunie 2013 şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 209 din 23 iulie 2013, ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final din 9 aprilie 2014 de autorizare a hărţii notificate a ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014-2020 pentru România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop determinarea, în aplicarea prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, a intensităţii maxime admise a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor mari, respectiv mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în reglementările în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 2În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, beneficiază de derogare de la regula instituită prin alin. (1) al aceluiaşi articol următoarele regiuni de dezvoltare din România: a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş; b) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu; c) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea; e) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman; f) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea; g) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş; h) Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.  +  Articolul 3 (1) Intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiţii iniţiale în scopul dezvoltării regionale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor mari, astfel cum sunt definite în reglementările din domeniul ajutorului de stat, se stabileşte după cum urmează: a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. a)-f), respectiv 35% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. g) şi al judeţului Ilfov, pentru perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2020; b) 15% în perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2017, respectiv 10% în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti. (2) Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii. Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele de investiţii ale căror cheltuieli eligibile depăşesc 50 milioane euro.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2014 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 517.---------