HOTĂRÂRE nr. 28 din 16 iunie 2014privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014    În temeiul prevederilor art. 140 şi 155 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 8, 9, 46 şi 47 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se numesc în funcţia de consilier de conturi, pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 15 octombrie 2014:1. Domnul Nicula Vasile Cosmin2. Domnul Dezsi Attila3. Doamna Donovici Constanţa Anca4. Domnul Firţescu Dan5. Doamna Pieleanu Ileana Manuela6. Domnul Vorniceanu Marius  +  Articolul 2Domnul Nicula Vasile Cosmin, consilier de conturi, se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 16 iunie 2014.Nr. 28.-------