HOTĂRÂRE nr. 24 din 16 iunie 2014privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014    În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29 iunie 2014, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 16 iunie 2014.Nr. 24.  +  Anexa COMPONENŢAConsiliului de administraţieal Societăţii Române de Radiodifuziune    I. Membri titulari II. Membri supleanţi    1. Mirela Ioana Fugaru 1. Maria-Denise Theodoru    2. Virgil Daniel Ilie 2. Lavinia Nicoleta Ghişa    3. Ruxandra Săraru 3. Ştefania Bîrlibescu    4. Alexandru Ducu Bertzi 4. Alexandru Iulian Muraru    5. Radu Alexandru Feldman 5. Ioan Chiorean    6. Alina Stanciu 6. Monica Magdalena Ghineţ    7. Demeter Andras Istvan 7. Agoston Hugo    8. Alexandra Dumitraşcu 8.    9. Maria Ţoghină 9.    10. Ovidiu Miculescu 10. Gabriel Croitoru    11. Nicoleta Viorica Balaci 11. Marius Dorian Tănase    12. Adrian Doroş 12. Mihai Vasile Maiorescu    13. Ana Florea 13. Maria Dobrescu------