HOTĂRÂRE nr. 474 din 4 iunie 2014privind modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei părţi de imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzută în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a părţii din imobilul situat în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Constantin Nacu nr. 3, înscris sub nr. MFP 145400, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 474.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil situat în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3,sectorul 2, aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Energiei, pentru care se modificădescrierea tehnică, respectiv valoarea ca urmare a reevaluării acesteia
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Denumirea imobilului/Descriere tehnică (pe scurt) Codul de clasificare Persoana juridică ce administrează imobilul/CUI Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată Situaţia juridică/ bază legală
  145400 Sediu - clădire administrativă Suprafaţă utilă de birouri = 548,65 mp, din care: parter = 179,22 mp, etaj 1 = 181,43 mp, etaj 2 = 188 mp Suprafaţă utilă, inclusiv spaţiile anexe = 646,93 mp Suprafaţă totală utilă, (inclusiv casa scării) = 709,78 mp 8.29.08 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei/11514848 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Constantin Nacu nr. 3 2.287.974 lei Hotărârea Guvernului nr. 627/2000, cu modificările şi completările ulterioare
  --------