HOTĂRÂRE nr. 464 din 4 iunie 2014privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 11, literele o) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"o) organizează şi conduce activităţile de apărare a vieţii, bunurilor şi mediului în situaţii de urgenţă, precum şi activităţile de acordare a primului ajutor calificat şi descarcerare;.............................................................. t) propune ministrului afacerilor interne participarea cu forţe şi mijloace la înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă de amploare şi complexitate ridicată şi/sau dezastrelor în afara teritoriului ţării, potrivit tratatelor, acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte;".2. La anexa nr. 1 articolul 13, literele b) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) intervenţiei şi asistenţei naţionale şi internaţionale;.............................................................. j) afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale;".3. La anexa nr. 1 articolul 19, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) desfăşoară activităţi în domeniile asistenţei internaţionale şi medicinei de urgenţă a dezastrelor;".4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 464.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)*Font 7*                                  ORGANIGRAMA               Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă    APARAT PROPRIU                                               ╔═════════════════╗                                               ║INSPECTOR GENERAL║                                               ╚═════════════════╝                                                        ↓                    ┌─────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┐                    ↓ ↓ │ │ │ │             ╔═══════════════╗ ╔═════════════╗ │ │ │ │             ║PRIM-ADJUNCT AL║ ║ ADJUNCT AL ║ │ │ │ │             ║ INSPECTORULUI ║ ║INSPECTORULUI║ │ │ │ │             ║ GENERAL ║ ║ GENERAL ║ │ │ │ │             ╚═══════════════╝ ╚═════════════╝ │ │ │ │                     │ │ │ │ │ │                     │ ┌--------------┐ ↓ ↓ │ ↓ ╔═══════════╗ │ | INSPECŢIA DE | ╔═════════════╗ ╔═════════════╗ │ ╔═════════════╗ ║ CENTRUL ║ │ | PREVENIRE | ║ DIRECŢIA ║ ║ DIRECŢIA ║ │ ║ DIRECŢIA ║ ║OPERAŢIONAL║←──────┤ └--------------┘ ║ LOGISTICĂ ║ ║ FINANCIARĂ ║ │ ║RESURSE UMANE║ ║ NAŢIONAL ║ │ │ ╚═════════════╝ ╚═════════════╝ │ ╚═════════════╝ ╚═══════════╝ │ ┌───────────┐ ┌───────┼────────┐ │  │ │ │ SERVICIUL │ ↓ │ ↓ ┌───────────────────┐ │  │ ┌─────────────┐ │ │ MOBILIZARE│ ╔═════════╗ │ ╔══════════╗ │ SERVICIUL AFACERI │ │ ┌─────────────────┐  ├→│ CENTRUL │ │ │ŞI PROGRAME│ ║DIRECŢIA ║ │ ║ DIRECŢIA ║ │EUROPENE, ASISTENŢĂ│←─┼─→│SERVICIUL CONTROL│  │ │OPERAŢIONAL*)│ ├→│ DE │ ║PREVENIRE║ │ ║PROTECŢIE ║ │ ŞI RELAŢII │ │ └─────────────────┘  │ └─────────────┘ │ │DEZVOLTARE │ ╚═════════╝ │ ║PREGĂTIRE ║ │ INTERNAŢIONALE │ │  │ ┌─────────────┐ │ │INSTITUŢIO-│ │ ║ ŞI ║ └───────────────────┘ │  │ │SECRETARIATUL│ │ │NALĂ │ │ ║ EDUCAŢIE ║ ┌───────────────────┐ │  │ │ TEHNIC │ │ └───────────┘ │ ║PREVENTIVĂ║ │ SERVICIUL │ │ ┌─────────────────┐  │ │ PERMANENT AL│ │ ┌───────────┐ │ ║ A ║ │ SECRETARIAT ŞI │←─┼─→│SERVICIUL JURIDIC│  └→│ COMITETULUI │ │ │ SERVICIUL │ │ ║POPULAŢIEI║ │ DOCUMENTE │ │ │ ŞI CONTENCIOS │    │ NAŢIONAL │ │ │COMUNICAŢII│ │ ╚══════════╝ │ CLASIFICATE │ │ └─────────────────┘    │ PENTRU │ ├→│ ŞI │ │ ┌──────────┐ └───────────────────┘ │    │INTEMPERII ŞI│ │ │TEHNOLOGIA │ └→│ANALIZĂ ŞI│ ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────┐    │ CALAMITĂŢI │ │ │INFORMAŢIEI│ │STRATEGII │ │BIROUL INFORMARE ŞI│←─┴─→│ PSIHOLOGIE**) │    └─────────────┘ │ └───────────┘ │PREVENTIVE│ │ RELAŢII PUBLICE │ └─────────────────┘                     │ ┌───────────┐ │ **) │ └───────────────────┘                     │ │ STRUCTURA │ └──────────┘                     └→│ DE │                       │SECURITATE │                       │ **) │                       └───────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│UNITATEA SPECIALĂ DE │ │CENTRUL NAŢIONAL DE │ │BAZA DE REPARAŢII A │ │ CENTRUL DE │ │ DEPOZITE REZERVE ││ INTERVENŢIE ÎN │ │ SECURITATE LA │ │ TEHNICII DE │ │ COMUNICAŢII ŞI │ │ PROPRII ││ SITUAŢII DE URGENŢĂ │ │ INCENDIU ŞI │ │INTERVENŢIE DRAGALINA│ │ INFORMATICĂ │ │ ││ │ │ PROTECŢIE CIVILĂ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│ŞCOALA DE SUBOFIŢERI │ │ BAZA PENTRU │ │CENTRUL NAŢIONAL DE │ │ │ │ ││ DE POMPIERI ŞI │ │ LOGISTICĂ A │ │ PERFECŢIONARE A │ │ │ │ ││ PROTECŢIE CIVILĂ │ │ INSPECTORATULUI │ │ PREGĂTIRII PENTRU │ │ MUZEUL NAŢIONAL │ │ PUBLICAŢII ││ BOLDEŞTI │ │ GENERAL PENTRU │ │ MANAGEMENTUL │ │ AL POMPIERILOR │ │ DE SPECIALITATE ││ │ │SITUAŢII DE URGENŢĂ │ │ SITUAŢIILOR DE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ URGENŢĂ │ │ │ │ │└─────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                             ┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐                             │INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII│ │ 41 INSPECTORATE PENTRU │                             │ DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI │ │ SITUAŢII DE URGENŢĂ │                             │ BUCUREŞTI │ │ JUDEŢENE │                             └─────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘---------    *) CENTRUL OPERAŢIONAL este de nivel direcţie.    **) STRUCTURA DE SECURITATE; ANALIZĂ ŞI STRATEGII PREVENTIVE şi PSIHOLOGIE sunt structuri de nivel compartiment.------