ORDIN nr. 91 din 25 octombrie 1991pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
  • DEPARTAMENTUL PENTRU URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 14 noiembrie 1991    În temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 522/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,în aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,secretarul de stat, şeful Departamentului pentru urbanism şi amenajarea teritoriului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă formularele *), procedura de autorizare *) şi conţinutul documentaţiilor *) prevăzute în anexa, aplicabile în activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului şi autorizarea executării construcţiilor.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul departamentului şi organele administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru aplicarea celor prevăzute la art. 1. Secretar de stat,dr. arh. Gheorghe Polizu----------------------- Notă *) Formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor au fost transmise prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti şi urmează a fi publicate într-o brosura ce va fi difuzată prefecturilor şi primăriilor, în vederea punerii la dispoziţia celor interesaţi, contra cost.-----------