LEGE nr. 185 din 9 octombrie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1998 pentru modificarea anexei nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 15 octombrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea anexei nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa pentru modificarea anexei nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte"2. Formula introductivă a articolului unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Anexele nr. 1 şi 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, se modifica după cum urmează:"  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, se modifica după cum urmează:Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa de urgenta privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCU───────────────-