ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 12 octombrie 1998privind preluarea la datoria publică interna a sumei datorate de către Curtea Suprema de Justiţie, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/1998 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Imobil situat în Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2",în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi al art. 5 şi 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1În vederea realizării transferului dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, din patrimoniul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. în proprietatea publică a statului, conform art. 4 din Legea nr. 33/1994, se aproba preluarea de către stat la datoria publică interna a sumei de 162.292.043.414 lei, reprezentând despăgubirea datorată Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. de către Curtea Suprema de Justiţie, în calitate de expropriator desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 457/1998.  +  Articolul 2Datoria publică interna, constituită potrivit art. 1, va fi evidenţiată într-un cont separat în cadrul datoriei publice interne şi va fi acoperită dintr-un împrumut contractat în numele şi în contul statului de către Ministerul Finanţelor, prin Banca Naţionala a României care va acţiona ca agent al statului.  +  Articolul 3Împrumutul prevăzut la art. 2 este adresat Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. şi se contractează prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat pe o perioadă de 15 ani.Titlurile de stat sunt negociabile şi sunt purtătoare de dobânda, potrivit prospectului de emisiune.Ministerul Finanţelor va plati la scadenta valoarea nominală a titlurilor de stat, emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, deţinătorilor legali ai acestora.  +  Articolul 4Creanta Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. faţă de Curtea Suprema de Justiţie va fi regularizata la nivelul sumei de 162.336.760.802 lei şi va fi înlocuită în bilanţul contabil cu titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 5Banca Naţionala a României acţionează în calitate de agent de înregistrare, plata şi transfer pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor.Banca Naţionala a României va încheia, în calitatea sa de agent al statului, o convenţie cu Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. pentru punerea în aplicare a contractului de împrumut al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6Imobilul menţionat la art. 1 va avea destinaţia de sediu al Curţii Supreme de Justiţie.Pentru finanţarea lucrărilor de consolidare, amenajare şi dotare a imobilului, Curtea Suprema de Justiţie este autorizata sa contracteze, cu garanţia Ministerului Finanţelor, un credit de la Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. Rambursarea ratelor de credit, plata dobânzilor, precum şi a celorlalte costuri aferente creditului intern se vor asigura din fondurile alocate anual prin bugetul Curţii Supreme de Justiţie cu aceasta destinaţie.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Cornel Croitoru,viceguvernatorPreşedintele Curţii Supreme de Justiţie,Sorin Moisescu---------