LEGE nr. 184 din 9 octombrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 octombrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3 din 3 martie 1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 martie 1998.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCU------