HOTĂRÂRE nr. 420 din 20 mai 2014privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă completarea şi corectarea datelor de identificare a imobilelor înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 20 mai 2014.Nr. 420.  +  Anexa 1 Datele de identificare a bunurilor imobile aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea unităţilor din subordineaMinisterului Sănătăţii, care se modifică
    Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobiluluiValoarea de inventar (lei)
    Descriere tehnicăAdresa
    123456
    Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov/CUI 11287567
    624838.29.11Teren aferent clădirii sediului DSPTeren S = 1.281,60 mpjudeţul Braşov, municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 25-270
    624848.29.11Clădirea sediului DSP BraşovP+3, casă de cărămidă, CF nr. 13587, top. 7466/7 CF nr. nou 100524judeţul Braşov, municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 25-27463.276
    Administrator: Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol/CUI 4300868
    1439358.25.01Vila BucureştiP + E, Sc 218 mp, S desf. 292,6 mp, S teren 440 mp, 36 de locuri de cazarejudeţul Constanţa, oraş Techirghiol, str. Dr. Ion Tătăranu nr. 3162.214
   +  Anexa 2 Datele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor imobilecare se scad din inventarul centralizat, ca urmare a retrocedării,către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
    Nr.  M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului imobil care se scade din inventarAdresaBaza legală
    Descrierea tehnică şi valoarea actuală a imobiluluiDescrierea tehnică şi valoarea părţii retrocedateDescrierea tehnică şi valoarea părţii rămase
    12345678
    Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov/CUI 11287567
    624838.29.11Teren aferent clădirii sediului DSPTeren, S = 1.281,60 mp, valoare zeroTeren S = 1.281,60 mp, valoare zero-judeţul Braşov, municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 25-27Sentinţa civilă nr. 341/S/23.06.2000 a Tribunalului Braşov, Secţia civilă, Decizia nr. 58/AP/20.06.2003 a Curţii de Apel Braşov şi Decizia civilă nr. 231/2006 a Curţii de Apel Braşov
    624848.29.11Clădirea sediului DSP BraşovP + 3, casă de cărămidă CF nr. 13.587, top 7.466/7, CF nr. nou 100524 cu valoare = 463.276 leiP + 3, casă de cărămidă CF nr. 13587, top. 7466/7, cu valoare = 463.276 lei-judeţul Braşov, municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 25-27Sentinţa civilă nr. 341/S/23.06.2000 a Tribunalului Braşov, Secţia civilă, Decizia nr. 58/AP/20.06.2003 a Curţii de Apel Braşov şi Decizia civilă nr. 231/2006 a Curţii de Apel Braşov
    Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Olt/CUI 4394510
    1008618.29.11Laborator Medicină Preventivă DrăgăneştiP, fundaţie cărămidă, suprafaţă 360 mp, valoare = 5 leiP, fundaţie cărămidă, suprafaţă 360 mp, valoare = 5 lei-judeţul Olt, localitatea Drăgăneşti-Olt, str. Nicolae Titulescu nr. 171Decizia civilă nr. 819/2005 a Curţii de Apel Craiova, Secţia civilă, Raport de expertiză tehnică/16.02.2005
    Administrator: Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol/CUI 4300868
    1439358.25.01Vila BucureştiP + E, Sc 218 mp, S desf. 292,6 mp, S teren 440 mp, 36 de locuri de cazare, în valoare de 162.214 leiP + E, Sc 218 mp, S desf. 292,6 mp, S teren 440 mp, 36 de locuri de cazare, în valoare de 162.214 lei-judeţul Constanţa, oraşul Techirghiol, str. Dr. Ion Tătăranu nr. 3Decizia nr. 2.379/06.03.2007 a Ministerului Sănătăţii Publice
    1439148.25.01Complex balnearAmplasat într-un careu cu ST = 39.850 mp, SC la sol 8.826 mp şi S 20.744 mp, construit din planşee din beton armat pereţi glisanţi şi din cărămidă, izolaţie hidrofug, încălzire centrală, instalaţii sanitare şi electrice, compuse din spaţii cazare pav. A constr. cu parter + 5E, având 186 de camere şi capacitatea de 425 de locuri, SC 1.063 mp, S desf. 8.378 mp; Pav. B construcţie cu parter şi 6 nivele având 217 camere cu o capacitate de 365 de locuri, Sc 1.063 mp, S desf. 7.441 mp, corp de legătură (S desf. şi Sc 309 mp), bază de tratament (Sc şi S desf. 3.903 mp), bloc alimentar (Sc şi S desf. 1.485 mp), Staţie pompe (Sc şi S desf. 90 mp), centrală termică, spălătorie mecanică, atelier mecanic (Sc şi S desf. 120 mp), extindere Sc şi S desf. 136 mp) şi recepţie (Sc şi S desf. 805 mp) în valoare de 42.104.548 leiS teren = 1.374,62 mp, valoare zeroAmplasat într-un careu cu ST = 38.475,38 mp, SC la sol 8.826 mp şi S 20.744 mp, construit din planşee din beton armat pereţi glisanţi şi din cărămidă, izolaţie hidrofug, încălzire centrală, instalaţii sanitare şi electrice compuse din spaţii cazare pav. A constr. cu parter + 5E, având 186 de camere şi capacitatea de 425 de locuri, SC 1.063 mp, S desf. 8.378 mp; Pav. B construcţie cu parter şi 6 nivele având 217 camere cu o capacitate de 365 locuri, Sc 1.063 mp, S desf. 7.441 mp, corp de legătură (S desf. şi Sc 309 mp), bază de tratament (Sc şi S desf. 3.903 mp), bloc alimentar (Sc şi S desf. 1.485 mp), Staţie pompe (Sc şi S desf. 90 mp), centrală termică, spălătorie mecanică, atelier mecanic (Sc şi S desf. 120 mp), extindere Sc şi S desf. 136 mp) şi recepţie (Sc şi S desf. 805 mp) în valoare de 42.104.548 leijudeţul Constanţa, oraşul Techirghiol, str. Dr. V. Climescu nr. 33Decizia civilă nr. 133/c/03.07.2006 a Curţii de Apel Constanţa
    Administrator: Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti/CUI 26328134
    619828.29.08teren4.758,41 mp, valoare de 583.220 lei1.451,09 mp, valoare de 177.855 lei3.307,32 mp în valoare de 405.365 leiBucureşti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2Sentinţa civilă nr. 1.501/08.10.2008 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, Decizia civilă nr. 436/02.07.2009 a Curţii de Apel Bucureşti, Sentinţa civilă nr. 931/22.06.2007 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă
  __________