RECTIFICARE nr. 129 din 25 iunie 1998referitoare la forma republicată a Legii nr. 129/1998
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 26 mai 2014    La forma republicată a Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 13 februarie 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 13 lit. b), în loc de: "... Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ..." se va citi: "... Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ...".-------