HOTĂRÂRE nr. 398 din 13 mai 2014privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării şi modernizării, aflate în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Preşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan Marius ChiriţoiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 13 mai 2014.Nr. 398.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statuluiaflate în administrarea Consiliului Concurenţei la care semodifică valoarea de inventar în urma reevaluării şi modernizăriiCod fiscal: 8844560
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasi- ficaţie Denumirea Descrierea tehnică Veci- nătăţi (după caz) Adresa Anul dobân- dirii/ dării în fo- losinţă Valoarea de inventar (în lei) Baza legală În admi- nistrare/ conce- siune Situ- aţia juri- dică actu- ală Tip bun
  1 121674 8.29.07 Sediul Inspecto- ratului de concu- renţă al judeţu- lui Covasna Ap. cu 2 camere; S = 49,65 mp CF 8899 loca- tari bloc 14 Ţara: România, judeţul Covasna, MRJ Sfântu Gheorghe, str. Csaszar Balint nr. 1, bl. 14, sc. C, ap. 1 2001 36.439,58 Contract de vân- zare-cumpărare - certificat de autentificare nr. 1.528/18.12.2001 în admi- nistrare imobil
  2 121675 8.29.07 Sediul Inspecto- ratului de concu- renţă al judeţu- lui Constanţa Ap. cu 3 camere; S = 64,25 mp CF 5382 loca- tari bloc Ţara: România, judeţul Constanţa MRJ Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 73, bl. V3, sc. A, ap. 3 2001 151.139,98 Contract de vân- zare-cumpărare - certificat de autentificare nr. 2.608/17.12.2001 în admi- nistrare imobil
  3 121676 8.29.07 Sediul Inspecto- ratului de concu- renţă al judeţu- lui Bistriţa- Năsăud Ap. 2 camere; S = 27,63 mp CF 50885-C1-U9 loca- tari bloc Ţara: România, judeţul Bistriţa- Năsăud, MRJ Bistriţa, bd. Decebal nr. 36, bl. 7, sc B, ap. 3 2000 91.835,10 Contract de vân- zare-cumpărare - certificat de autentificare nr. 1.588/18.12.2000 în admi- nistrare imobil
  4 121677 8.29.07 Sediul Inspecto- ratului de concu- renţă al judeţu- lui Călăraşi Ap. 2 camere; S = 43,44 mp CF 2458 loca- tari bloc B 29 Ţara: România, judeţul Călăraşi; MRJ Călăraşi; str. Flacăra nr. -, bl. B29, sc. 1, ap. 1 2001 38.903,84 Contract de vân- zare-cumpărare - certificat de autentificare nr. 4.629/09.12.2001 în admi- nistrare imobil
  5 145185 8.29.07 Sediul Inspecto- ratului de concu- renţă al judeţu- lui Tulcea Garsonieră; S = 21,66 mp CF 3473/N loca- tari bloc Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Gării nr. 7, bl. G2, sc. C, ap. 2 2002 36.220,36 Contract de vân- zare-cumpărare, certificat de autentificare nr. 1.495/29.11.2002 în admi- nistrare imobil
  6 145186 8.29.07 Sediul Inspecto- ratului de concu- renţă al judeţu- lui Neamţ S = 43,27 mp CF 52221 Bl. E1 Ţara: România, judeţul Neamţ, MRJ Piatra-Neamţ, bd. Dacia nr. 6; limitrof cu blocul E 2002 116.042,53 Contract de vân- zare-cumpărare nr. 4.768/ 10.10.2002 cu S.C. Aqua Color - S.A. în admi- nistrare imobil
  7 145187 8.29.07 Sediul Inspecto- ratului de concu- renţă al judeţu- lui Braşov Ap. 3 camere; S = 74 mp CF 32479 Alte aparta- mente Ţara: România, judeţul Braşov, MRJ Braşov, str. Nicopole nr. 56. bl. 14, sc. D, ap. 2 2002 133.588,75 Contract de vân- zare-cumpărare; autentificare nr. 4.768/10.10.2002 în admi- nistrare imobil
  8 145188 8.29.07 Sediul Inspecto- ratului de concu- renţă al judeţu- lui Alba Ap. 2 camere; S = 41 mp CF 19843 Alte aparta- mente Ţara: România, judeţul Alba; MRJ Alba Iulia, Str. Vânătorilor nr. -; bl. V18, ap. 12 2002 92.993,43 Contract de vân- zare-cumpărare; autentificare nr. 4.587/23.10.2002 în admi- nistrare imobil
  ------