HOTĂRÂRE nr. 363 din 30 aprilie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 9 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 20 alin. (1) şi al art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c) şi e), al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil dobândit de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 305 din 27 septembrie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 3 din anexa nr. 1.  +  Articolul 4Se aprobă transferul din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune.  +  Articolul 6Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale.  +  Articolul 7Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Directorul Serviciului Român de Informaţii,George-Cristian MaiorViceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 aprilie 2014.Nr. 363.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi se dau înadministrarea Serviciului Român de Informaţii
      Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite4204305Serviciul Român de Informaţii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal    
    CLASA: 8 Bunuri publice de stat
    GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
    Elemente de identificare
    Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificareTipul bunuluiDenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ al dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridică
    Baza legalăAdministrare/ Concesiune
    1-8.19.01ImobilSediu     Judeţul Argeş201387.804Contract de donaţie nr. 1.786 din 16.10.2013Administrare
    2-8.19.01ImobilTeren     Judeţul Gorj2013310.875Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 305 din 27.09.2013Administrare
    3-8.19.01Parte din imobilSediu     Judeţul Satu Mare20056.396Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 230 din 30.11.2005Administrare
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transferă dindomeniul privat al statului în domeniul public al statului şi seînscrie în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului
      Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite4204305Serviciul Român de Informaţii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal    
    CLASA: 8 Bunuri publice de stat
    GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
    Elemente de identificare
    Nr. MFPCodul de clasificareTipul bunuluiDenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ al dării în folosinţăValoarea de inventar  - lei -Situaţia juridică
    Baza legalăAdministrare/ Concesiune
    -8.19.01ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2004395.743Hotărârile Guvernului nr. 1.304/2004 şi nr. 2.336/2004Administrare
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului la care se actualizează valoarea de inventar, caurmare a efectuării unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune
  *Font 7*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  CLASA: 8 Bunuri publice de stat
  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
  Elemente de identificare
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
  105.946 8.19.01 Sediu Judeţul Giurgiu 35.985.335 Autorizaţie de construire nr. 2 din 17.08.2011, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.087 din 27.06.2013
   +  Anexa 4 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar,ca urmare a valorificării şi cuprinderii rezultatelorinventarierii în situaţiile financiare anuale
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  CLASA: 8 Bunuri publice de stat
  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
  Elemente de identificare
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
  1 35.534 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 1.186.344
  2 105.246 8.19.01 Sediu Judeţul Argeş 12.059.711
  3 105.256 8.19.01 Sediu Judeţul Bacău 1.020.630
  4 105.357 8.19.01 Sediu Judeţul Brăila 5.116.054
  5 105.384 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş- Severin 973.255
  6 105.385 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş- Severin 1.342.191
  7 105.389 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş- Severin 52.507
  8 105.417 8.19.01 Sediu Judeţul Cluj 1.426.516
  9 105.551 8.19.01 Sediu Judeţul Gorj 3.551.250
  10 105.566 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 226.431
  11 105.613 8.19.01 Sediu Judeţul Hunedoara 3.152.956
  12 105.679 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 3.676.865
  13 105.682 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 457.350
  14 105.703 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 5.477.286
  15 105.714 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 939.052
  16 105.873 8.19.01 Sediu Judeţul Tulcea 311.378
  17 105.943 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 13.368.463
  18 105.957 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 6.627.472
  19 105.958 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 1.290.003
  20 105.962 8.19.01 Policlinică Municipiul Bucureşti 10.364.412
  21 105.986 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.601.333
  22 106.000 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 12.232.301
  23 120.827 8.19.01 Sediu Judeţul Iaşi 10.417.313
  24 144.742 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 44.211.216
  25 145.155 8.19.01 Sediu Judeţul Braşov 6.134.549
  26 147.204 8.19.01 Sediu Judeţul Argeş 3.017.451
  27 148.977 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 1.558.908
  28 148.978 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 3.771.778
  29 153.300 8.19.01 Sediu Judeţul Timiş 17.823.410
  30 153.301 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 74.748.864
  31 155.557 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Ialomiţa 98.521
  32 155.558 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Ialomiţa 82.219
  33 155.559 8.19.01 Sediu Judeţul Ialomiţa 98.750
  34 155.610 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Vrancea 548.182
  35 158.653 8.19.01 Sediu Judeţul Satu mare 513.100
  -------