METODOLOGIE din 23 aprilie 2014pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 30 aprilie 2014   +  Articolul 1 (1) Pentru categoriile de produse vegetale prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de valoarea producţiei vegetale şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol, pentru obţinerea producţiei. (2) Valoarea producţiei vegetale reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obţinut din înmulţirea producţiei exprimate în kg/hectar pentru fiecare cultură/plantaţie, ca medie pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului, cu preţul exprimat în lei/kg, ca medie pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului. (3) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol se exprimă în lei/hectar şi se stabilesc, după caz, din lista cuprinzând cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1a, pe baza preţurilor medii din anul fiscal de realizare a venitului. (4) Normele de venit reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obţinut prin diferenţa dintre valoarea producţiei vegetale şi cheltuielile efectuate, pentru fiecare cultură/plantaţie.  +  Articolul 2Valoarea nominală a unei norme de venit se propune potrivit următorului model de calcul:P (kg/ha) = ( PM 1 + PM 2 + PM 3)/3p (lei/kg) = (pm 1+ pm 2+ pm 3)/3VPV (lei/ha) = P (kg/ha) x p (lei/kg)NV (lei/ha) = VPV (lei/ha) - C (lei/ha),unde:P - producţia pe judeţ, ca medie pe ultimii 3 ani a producţiilor pentru fiecare cultură/plantaţie;PM 1, 2, 3 - producţia medie pe judeţ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 şi 3 de calcul, pentru fiecare cultură/plantaţie;p - preţul pe judeţ, ca medie pe ultimii 3 ani a preţurilor pentru fiecare produs agricol;pm 1, 2, 3 - preţul mediu pe judeţ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 şi 3 de calcul, pentru fiecare produs agricol;VPV - valoarea producţiei vegetale;C - totalul cheltuielilor efectuate pentru obţinerea producţiei;NV - norma de venit.  +  Articolul 3Anexa nr. 1a face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1a Cheltuielile efectuate pe parcursul unui anagricol pe unitatea de suprafaţă şi cultură/plantaţie
  Produse vegetale Cheltuieli
  Cereale seminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli
  Plante oleaginoase seminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli
  Cartof cartof de sămânţă, îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli
  Sfeclă de zahăr seminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli
  Tutun materialul de plantat, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare - uscare, apa pentru irigat, alte cheltuieli
  Hamei pe rod material săditor, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte cheltuieli
  Legume în câmp seminţe, material de plantat, materiale de palisat şi ambalaje, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli
  Legume în spaţii protejate material săditor, îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, energie electrică, energie termică, gaze naturale pentru încălzirea serelor, apa pentru irigat, materii şi materiale pentru seră/solar, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli
  Leguminoase pentru boabe seminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli
  Pomi pe rod îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, ambalaje, apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli
  Vie pe rod material săditor pentru completare vie pe rod, îngrăşăminte, pesticide, material de legat, ambalaje, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte cheltuieli
  Arbuşti fructiferi îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, ambalaje, apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli
  Flori şi plante ornamentale material săditor, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli
  -----