HOTĂRÂRE nr. 330 din 23 aprilie 2014privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 30 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole.  +  Articolul 2Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Entităţile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 sunt direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 se face de către entităţile publice mandatate, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui judeţ.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 aprilie 2014.Nr. 330.  +  Anexa 1METODOLOGIE 23/04/2014  +  Anexa 2METODOLOGIE 23/04/2014