HOTĂRÂRE nr. 323 din 23 aprilie 2014privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 aprilie 2014.Nr. 323.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se înscriu în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediuluişi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
    Nr. crt.Administratorul bunurilorCodul de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)Datele de identificareVecinătăţiAdresa/LocalitateaAnul dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică (administrare/concesiune)
    Denumirea bunuluiDescrierea tehnică
    Suprafaţa (ha)Număr cadastralNumăr carte funciară
    1Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R15901208.04.01imobilPădure3,40006025260252conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Bogdăneşti20036.951Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.908/20.10.2003/ în administrare
    28.04.01imobilPădure0,037222160267conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa2003148Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.866/16.10.2003/ în administrare
    38.04.01imobilPădure2,7305219, 22660267conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa200311.159Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.014/27.10.2003/ în administrare
    48.04.01imobilPădure1,716922360267conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa20037.224Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.967/22.10.2003/ în administrare
    58.04.01imobilPădure9,0688392,  390,  389,  39160314, 60315, 60318, 60319conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti200334.700Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.172/7.11.2003/ în administrare
    68.04.01imobilPădure5,370214750331conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti200331.121Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.898/15.10.2003/ în administrare
    78.04.01imobilTeren destinat împăduririi13,9516468,  46950369, 50371conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Cotuşca200734.090Contract de vânzare-cumpărare nr. 11.010/21.12.2007/ în administrare
    88.04.01imobilPădure7,20005040350403conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Albeşti200331.801Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.065/22.08.2003/ în administrare
    98.04.01imobilPădure2,000011950237conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Frumuşica200419.300Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.243/22.12.2004/ în administrare
    108.04.01imobilPădure1,000011750238conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Frumuşica20045.400Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.461/1.10.2004/ în administrare
    118.04.01imobilPădure9,50005170551705conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Curteşti200358.425Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.856/13.10.2003/ în administrare
    128.04.01imobilPădure1,01065012050120conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Blândeşti20034.652Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.117/8.09.2003/ în administrare
    138.04.01imobilPădure5,00755051750517conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Gorbăneşti200319.428Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.291/15.09.2003/ în administrare
    148.04.01imobilPădure343182,  181,  18350103, 50104, 50105conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Dobârceni20073.354.840Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.538/21.12.2007/ în administrare
    158.04.02imobilTerenuri care servesc nevoilor de cultură, de producţie şi administraţie silvică6181,  18350104, 50105conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Dobârceni200758.685Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.538/21.12.2007/ în administrare
    168.04.01imobilTeren destinat împăduririi218350105conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Dobârceni200719.562Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.538/21.12.2007/ în administrare
    178.04.01imobilTeren destinat împăduririi25,8947464,  465,  463,  46250374, 50375, 50376, 50377conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Bucecea2006230.000Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.446/30.12.2005/ în administrare
    188.04.01imobilTeren destinat împăduririi1,2413167,  16850325, 50334conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti200412.662Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.625/23.11.2004/ în administrare
    198.04.01imobilPădure0,159222930106990conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Galaţi, municipiul Galaţi2004159Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.746/17.12.2004 completat cu Act de dezmembrare nr. 1.173/17.09.2010/ în administrare
    208.04.02imobilTerenuri care servesc nevoilor de cultură, de producţie şi administraţie silvică0,0357106721106721conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Galaţi, municipiul Galaţi20100Contract de schimb nr. 1.174/17.09.2010 încheiat în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.354/26.08.2010/ în administrare
    218.04.01imobilTeren destinat împăduririi0,2000358100089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Galaţi, comuna Jorăşti20100Contract de schimb nr. 1.174/17.09.2010 încheiat în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.354/26.08.2010/ în administrare
    228.04.01imobilPădure10,0000542100074conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Galaţi, comuna Drăguşeni200435.000Contract de vânzare-cumpărare nr. 628/9.09.2004/ în administrare
    238.04.01imobilPădure9,0000100186100186conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Galaţi, comuna Drăguşeni200328.393Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.835/14.11.2003/ în administrare
    248.04.01imobilPădure6,2532782100073conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Galaţi, comuna Drăguşeni200731.489Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.551/14.12.2007/ în administrare
    258.04.01imobilPădure1,000019750373conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Neamţ, comuna Ştefan cel Mare200314.473Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.965/1.08.2003/ în administrare
    268.04.01imobilPădure3,0001109250335conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Olt, comuna Găneasa20068.960Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.008/6.07.2006/ în administrare
    278.04.01imobilTeren destinat împăduririi3,0002108850336conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Olt, comuna Găneasa20068.960Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.010/7.07.2006/ în administrare
    288.04.01imobilTeren destinat împăduririi1,101128950049conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Olt, comuna Oboga20063.131Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.158/3.10.2006/ în administrare
    298.04.01imobilTeren destinat împăduririi2,796575, 7650702, 50703conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Olt, comuna Brebeni200819.102Contract de vânzare-cumpărare nr. 131/28.01.2008/ în administrare
    308.04.01imobilPădure18,5700276/a/1/1/2, 276/a/2/1/1, 276/a/4/2, 277/a, 277/c, 277/d/1, 276/a/2/1/2/2, 276/a/3/1/1/2, 276/a/3/1/2/2, 276/a/4/1/2919conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Sălaj, comuna Aluniş200375.130Contract de vânzare-cumpărare nr. 8.787/27.11.2003/ în administrare
    318.04.01imobilPădure9,3800154/2 155 157 158 159/2 160445conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Sălaj, comuna Lupoaia200328.509Contract de vânzare-cumpărare nr. 8.753/26.11.2003/ în administrare
    328.04.01imobilTeren destinat împăduririi45,2520419  437  420  46420138, 20141, 20139, 20136conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Teleorman, comuna Săceni2006369.245Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.051/23.08.2006/ în administrare
    338.04.01imobilTeren destinat împăduririi190,3233113,  120,  119,  118,  117,  116,  115,  11470127, 70129, 70126, 70132, 70134, 70128, 70125, 70131conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Vaslui, comuna Găgeşti200488.493Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.538/18.11.2004/ în administrare
    348.04.01imobilPădure4,040042270506conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Vaslui, comuna Perieni200318.464Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.448/8.10.2003/ în administrare
    358.04.01imobilTeren destinat împăduririi26,65487242972429conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti200630.883Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.375/11.10.2006/ în administrare
  -----