HOTĂRÂRE nr. 296 din 16 aprilie 2014privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 23 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a imobilului prevăzut la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea imobilului prevăzut la art. 1, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează────────────────Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 aprilie 2014.Nr. 296.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în administrarea Ministerului Public -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care trecedin domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
  Denumirea şi adresa imobilului Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoare de inventar (lei) Cod de clasificaţie Număr M.F.P.
  Garaj pavilionul K România, municipiul Bucureşti, sectorul 6, bd. Ghencea nr. 35B Statul român - administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Cod fiscal 4364748 - suprafaţă construită - 372 mp; - suprafaţă desfăşurată - 372 mp 1 Cod de clasificaţie: 8.29.09 Nr. M.F.P. 152279
  ________