HOTĂRÂRE nr. 275 din 9 aprilie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Ministrul finanţelor publice,Gyorgy Attila,secretar de statp. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 9 aprilie 2014.Nr. 275.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)--------------------------------------------------Numărul maxim de posturi = 707, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului*Font 8*       ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐       │ Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │       └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                   ┌────────────┐                                   │ MINISTRU │                                   └─────┬──────┘┌──────┬─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐│ ┌────┴───────────┐ │ ┌────────────────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ ││ │Secretar de stat│ ├──┤Cabinet ministru│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ ││ └────┬───────────┘ ┌──────────┐ │ └────────────────┘ └──────┬─────────┘ └───────┬────────┘ ││ │ │ Secretar ├─┤ │ │ ││ ┌────┴───────────┐ │ general │ │ ┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ ││ │Cabinet secretar│ └────┬─────┘ │ │Cabinet secretar│ │Cabinet secretar│ ││ │ de stat │ ┌────┴─────┐ │ │ de stat │ │ de stat │ ││ └────────────────┘ │ Secretar │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ ││ │ general │ │ ││ │ adjunct │ │ ││ └──────────┘ │ │└────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌──────────────────┐ │    │Serviciul de audit├──┐ │ ┌─────────────────────────┐    │ public intern │ │ │ │Direcţia generală afaceri│    └──────────────────┘ │ │ │ europene şi relaţii │     ┌─────────────────┐ │ │ ┌──┤ internaţionale │     │ Autoritatea │ │ │ │ └─────────────────────────┘     │competentă pentru│ ├──────────────┼────────────────┤     │ acreditarea │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐     │ agenţiilor ├──┘ │ └──┤ Serviciul de presă şi │     │ de plăţi şi │ │ │ relaţii publice │     │ a Organismului │ │ └─────────────────────────┘     │ Coordonator**) │ │     └─────────────────┘ │┌────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ ││ ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ││ │Direcţia generală│ │ │Direcţia generală buget │ │├──┤politici agricole│ │ │ finanţe şi fonduri ├───┤│ │ şi strategii │ ┌──────────────┐ │ │ europene │ ││ └─────────────────┘ │ Agenţia │ │ └────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────┐ │ Naţională ├──┤ ┌────────────────────────┐ ││ │Direcţia generală│ │Fitosanitară*)│ │ ┌───────────────────┐ │ Direcţia generală │ │├──┤ industrie │ └──────────────┘ │ │ Direcţia generală │ │ dezvoltare rurală - │ ││ │ alimentară │ ├──┤ managementul │ │ Autoritatea de ├───┤│ └─────────────────┘ ┌──────────────┐ │ │ resurselor umane │ │management pentru PNDR │ ││ ┌─────────────────┐ │ Centrul │ │ │ şi juridic │ └────────────────────────┘ ││ │Direcţia generală│ │ operativ │ │ └───────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │└──┤control, antifra-│ │ pentru ├──┤ │ Direcţia generală │ │   │udă şi inspecţii │ │ situaţii de │ │ ┌────────────────────┐ │ pescuit - Autoritatea ├───┤   └─────────────────┘ │ urgenţă***) │ │ │ Unitatea pentru │ │de management pentru POP│ │                       └──────────────┘ ├──┤politici publice***)│ └────────────────────────┘ │                                         │ └────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │                       ┌──────────────┐ │ │ Direcţia generală │ │                       │ Probleme │ │ │ Sistemul Naţional │ │                       │ speciale***) ├──┘ │Antigrindină şi Creştere├───┘                       └──────────────┘ │ a Precipitaţiilor │                                                                        └────────────────────────┘----- Notă *) se organizează la nivel de direcţie Notă **) se organizează la nivel de serviciu Notă ***) se organizează la nivel de compartiment-----