RECTIFICARE nr. 32 din 27 august 2013referitoare la art. I pct. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014    La art. I pct. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013 [cu referire la art. 19 alin. (1) din ordonanţa de bază], se face următoarea rectificare:- în loc de: "... prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. g)..." se va citi: "... prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. f)...".-------