HOTĂRÂRE nr. 254 din 2 aprilie 2014privind înscrierea unei părţi dintr-un imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea acesteia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea părţii din imobil prevăzute la art. 1 din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Ministerului Justiţiei, potrivit anexei nr. 2. (2) Predarea-preluarea părţii din imobil prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Ulterior efectuării predării-preluării părţii din imobil potrivit alin. (2), Ministerul Justiţiei va realiza evaluarea acesteia, în vederea actualizării datelor de identificare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 3Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucDepartamentul pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privatşi Promovarea ExporturilorAlexandru Năstase,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 2 aprilie 2014.Nr. 254.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Departamentului pentru Proiecte deInfrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor care se înscrieîn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 9*
  Tipul bunului (mobil/imobil) Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă
  Imobil (parţial) Clădire - parter, tronsonul 5 - camerele: 1 (48,62 mp) 18 (33,72 mp) etaj VI, tronsonul 5 - camerele: 41 (59,56 mp) 40 (33,72 mp) 5 (45,65 mp) 6 (45 mp) 7 (40,55 mp) 8 (37,50 mp) tronsonul 6 - camerele: 9 (36,08 mp); 10 (40,24 mp); 11 (40,13 mp); 12 (42,19 mp); 13 (39,41 mp); 14 (40,10 mp) 15 (37,34 mp) 20 (30,60 mp) 21 (34,60 mp) 32 (36,76 mp) 33 (37,13 mp) 34 (39,31 mp) 35, 36 (86,76 mp) şi tronsonul 7 - camera 16 (38 mp), în suprafaţă totală de 922,97 mp N - Ministerul Finanţelor Publice S - Institutul Naţional de Statistică E - Bulevardul Libertăţii V - Strada Apolodor România, municipiul Bucureşti strada Apolodor nr. 17, sectorul 5
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil aflate în domeniul public al statuluicare se transmite din administrarea Departamentului pentruProiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, ParteneriatPublic-Privat şi Promovarea Exporturilor înadministrarea Ministerului Justiţiei
  *Font 9*
  Nr. crt Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite partea de imobil Persoana juridică la care se transmite partea de imobil Denumirea bunului imobil Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil
  1. România, municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 Statul român, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public- Privat şi Promovarea Exporturilor C.U.I. 31116081 Statul român, Ministerul Justiţiei C.U.I. 4265841 Imobil, clădire - parţial Parter, tronsonul 5 - camerele: 1 (48,62 mp) 18 (33,72 mp) etaj VI, tronsonul 5 - camerele: 41 (59,56 mp) 40 (33,72 mp) 5 (45,65 mp) 6 (45 mp) 7 (40,55 mp) 8 (37,50 mp) tronsonul 6 - camerele: 9 (36,08 mp) 10 (40,24 mp) 11 (40,13 mp) 12 (42,19 mp) 13 (39,41 mp); 14 (40,10 mp) 15 (37,34 mp) 20 (30,60 mp) 21 (34,60 mp) 32 (36,76 mp) 33 (37,13 mp) 34 (39,31 mp) 35, 36 (86,76 mp) şi tronsonul 7 - camera 16 (38 mp), în suprafaţă totală de 922,97 mp
  -------