HOTĂRÂRE nr. 240 din 2 aprilie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a clasării, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-------------Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 2 aprilie 2014.Nr. 240.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi se dau înadministrarea Ministerului Mediului şi SchimbărilorClimatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
    Nr. crt.Administratorul bunurilorCodul de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)Date de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică
    Denumirea bunului/dangă; microcipDescriere tehnicăBaza legalăAdministrare/ Concesiune
    SexulAnul naşteriiLocaţia de bază - depozit de armăsari D sau herghelie HAdresa
    0123456789101112
    1Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.07mobilIncitato IV-16 (I 4-HB)/ 642019820439799iapă mamă2008H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    28.23.07mobilIncitato IV-22 (I 4-HB)/ 642001982044179armăsar montă publică2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    38.23.07mobilMaestoso XLVII-37 (M 47-37HB)/ 642001982044319armăsar montă publică2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    48.23.07mobilMaestoso XLVII-40 (M 47-40 HB)/ 642001982037771armăsar montă publică2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    58.23.11mobilEdi (Kc 6-HB)/642019820375920armăsar montă publică2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    68.23.11mobilEfix (P 2-HB)/642019820377314armăsar montă publică2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    78.23.11mobilEbraic (NU 9-HB)/ 642019820377241armăsar montă publică2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    88.23.11mobilEdip (NU 10-HB)/ 642019820440760armăsar montă publică2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    98.23.11mobilEdvina (P 1-HB)/ 642019820322263iapă mamă2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520138.900Legea nr. 389/2005în administrare
    108.23.11mobilElba (NU 11-HB)/ 642019820376932iapă mamă2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520138.900Legea nr. 389/2005în administrare
    118.23.11mobilEtica (Kc 8-HB)/ 642019820440617iapă mamă2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    128.23.11mobilEmisia (P 4-HB)/ 642019820377834iapă mamă2010H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    138.23.10mobilTurneo (21 C/O)/ 642019820104424armăsar montă publică2010H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    148.23.10mobilBertina (22 C-O)/ 642019820054115iapă mamă2010H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    158.23.10mobilTibru (21 C-Va)/ 642019820102057armăsar montă publică2010H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    168.23.10mobilLarina (1 C-Tl)/642019820063712iapă mamă2010H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    178.23.10mobilHoratiu (2 C-Tl)/ 642019820102775armăsar montă publică2010H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    188.23.10mobilAstru (17 C-Va)/ 642019820105460armăsar montă publică2010H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    198.23.10mobilDevita (19 C-Va)/ 642019820105499iapă mamă2010H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    208.23.11mobilElan (Ep 31-R)/ 642019820213399armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    218.23.11mobilIlascu (Ag 5-R)/ 642019820213864armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    228.23.11mobilImor (Ag 6-R)/ 64201982021955armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    238.23.11mobilLipici (Ag 7-R)/ 642019820213606armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    248.23.11mobilEliman (Ap 3-R)/ 642019820218724armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201310.300Legea nr. 389/2005în administrare
    258.23.11mobilGologan (Fn 1-R)/ 642019820046868armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    268.23.11mobilAndrade (Us 32-R)/ 642019820226004armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201310.300Legea nr. 389/2005în administrare
    278.23.11mobilEliot (Us 33-R)/ 642019820225013armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    288.23.11mobilGiacomo (I 42-R)/ 642019820059666armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    298.23.11mobilMaias (Fd -R)/ 642019820061335armăsar montă publică2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    308.23.11mobilFrancesca (I 45-R)/ 642019820058512iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20138.900Legea nr. 389/2005în administrare
    318.23.11mobilGepeta (I 46-R)/ 642019820059188iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    328.23.11mobilOnita (Ep 35-R)/ 642019820224781iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    338.23.11mobilLuxita (Ap 2-R)/ 642019820213616iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    348.23.11mobilGalata (I 40-R)/ 642019820058250iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    358.23.11mobilIolanda (Ep 32-R)/ 642019820213639iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    368.23.11mobilAgera (Ep 33-R)/ 642019820225178iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    378.23.11mobilLionioara (Ep 34-R)/ 642019820213585iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20138.900Legea nr. 389/2005în administrare
    388.23.11mobilIolia (Ap 1-R)/642019820212396iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20138.900Legea nr. 389/2005în administrare
    398.23.11mobilFabia (I 43-R)/642019820057794iapă mamă2010H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20139.700Legea nr. 389/2005în administrare
    408.23.07mobilMaestoso XLIX-37 (M 49-37 F)/ 642019820514985armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    418.23.07mobilNeapolitano XXIX-127 (N 29- 127 F)/642019820514798armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918201310.800Legea nr. 389/2005în administrare
    428.23.07mobilNeapolitano XXIX-128 (N 29- 128 F)/642019820514372armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918201310.800Legea nr. 389/2005în administrare
    438.23.07mobilTulipan XX-13 (T 20-13 F)/642019820514439iapă mamă2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918201310.300Legea nr. 389/2005în administrare
    448.23.07mobilFavory XXXVI-5 (F 36-5 F)/642019820514463armăsar montă publică2010H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    458.23.07mobilTulipan XX-15 (T 20-15 F)/642019820571547armăsar montă publică2010H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    468.23.07mobilNeapolitano XXIX-131 (N 29-131 F)/642019820515593armăsar montă publică2010H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918201310.800Legea nr. 389/2005în administrare
    478.23.07mobilFavory XXXVI-6 (F 36-6)/ 642019820570114iapă mamă2010H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918201310.300Legea nr. 389/2005în administrare
    488.23.09mobilRaisa/Ibn Galal II-51 (51 M-I 2)/ 642019820021168iapă mamă2009H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    498.23.09mobilSimina/Siglavy Bagdady VIII-13 (13 M-SB 18)/642019820011692iapă mamă2010H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    508.23.09mobilSara/Gazal XX-1 (11 M-G 20)/ 642019820013974iapă mamă2010H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    518.23.09mobilSaga/Gazal XIX-19 (19 M-G 19)/ 642019820020254iapă mamă2010H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    528.23.09mobilSemida/Cygaj I-6 (6 M-Cy 1)/ 642019820202083iapă mamă2010H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    538.23.09mobilSamuel/Cygaj 77 (77 M-Cy)/ 642019820006389armăsar montă publică2010H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    548.23.09mobilSasha/Cygaj I-4 (4 M-Cy 1)/ 642019820198570armăsar montă publică2010H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    558.23.09mobilSimion/Siglavy Bagdady XVIII-16 (16 M-SB 18)/642019820201714armăsar montă publică2010H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    568.23.02mobilGaman II-8 (G 2-8 L)/ 986000003703394armăsar montă publică2010H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    578.23.02mobilMolid II-2 (M 2-2 L)/ 98000003700538armăsar montă publică2010H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    588.23.02mobilGaman II-9 (G 2-9 L)/ 98000003685275armăsar montă publică2010H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    598.23.02mobilGaman II-10 (G 2-10 L)/ 98000003288713iapă mamă2010H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20138.900Legea nr. 389/2005în administrare
    608.23.12mobilDahoman XXXIX-94 (D 39-94 R)/ 642019820469454iapă mamă2010H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    618.23.12mobilKoheilan XL-18 (K 40-18 R)/ 642019820469590iapă mamă2010H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    628.23.12mobilKoheilan XLII-15 (K 42-15 R)/ 642019820469602iapă mamă2010H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    638.23.12mobilSiglavy Bagdady XVII-27 (SB 17- 27 R)/642019820349666iapă mamă2010H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    648.23.04mobilFurioso LXVII-51 (F 67-51 S)/ 642019820449081iapă mamă2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201310.300Legea nr. 389/2005în administrare
    658.23.04mobilFurioso LXIX-4 (F 69-4S)/ 64201982044532iapă mamă2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420139.400Legea nr. 389/2005în administrare
    668.23.04mobilFurioso LXVII-50 (F 67-50S)/ 642019820275520armăsar montă publică2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    678.23.04mobilFurioso LXV-46 (F 65-46S)/ 642019820448512armăsar montă publică2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
    688.23.04mobilNorth Star XLIV-3 (Z 44-3S)/ 642019820276503armăsar montă publică2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201310.000Legea nr. 389/2005în administrare
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care trec din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia şi se scot din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi din administrareaMinisterului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţionalăa Pădurilor - Romsilva, ca urmare a clasării
    Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunurilorAdresaAnul dobândirii/ Anul dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăTipul bunuluiAdministratorul bunurilor
    Baza legalăÎn administrare/ concesionare
    012345678910
    11464588.23.06Calul PI IX-85Ţara: România; judeţul: Suceava19972250OUG nr. 139/2002în administraremobilMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
    21479108.23.11KAJAN EN-1/92Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud2002475OUG nr. 139/2002în administraremobil
    31494528.23.11KIEL U-49/92Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud1995475OUG nr. 139/2002în administraremobil
    41574828.23.06OUSOR IX-74/O 9-74 LŢara: România; judeţul: Suceava200610.000H.G. nr. 127/2012în administraremobil
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se scot din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului
    Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunurilorAdresaAnul dobândirii/ Anul dării in folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăTipul bunuluiAdministratorul bunurilor
    Baza legalăÎn administrare/ concesionare
    012345678910
    11457168.23.07Calul 744 SC XIV-101Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud20012.800OUG nr. 139/2002în administraremobilMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
    21460998.23.08Calul 603 N 33-4Ţara: România; judeţul: Timiş20022.700OUG nr. 139/2002în administraremobil
    31461088.23.08Calul 614 N 33-15Ţara: România; judeţul: Timiş20024.000OUG nr. 139/2002în administraremobil
    41462168.23.08Calul NONIUS 34-15Ţara: România; judeţul: Timiş20022.700OUG nr. 139/2002în administraremobil
    51465148.23.06Calul 719 H XX-53Ţara: România; judeţul: Suceava1991375OUG nr. 139/2002în administraremobil
    61465278.23.06Calul 721 PR IX-61Ţara: România; judeţul: Suceava1995375OUG nr. 139/2002în administraremobil
    71467208.23.07Calul TULIPAN-XVII- 2/1996Ţara: România; judeţul: Brăila20023.497OUG nr. 139/2002în administraremobil
    81469588.23.13Calul RUJŢara: România; judeţul: Călăraşi20023.000OUG nr. 139/2002în administraremobil
    91487478.23.10TIFFANIŢara: România; judeţul: Buzău20037.220OUG nr. 139/2002în administraremobil
    101567098.23.07Neapolitano XXXI-11/N 31-11 HBŢara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud20067.030H.G. nr. 127/2012în administraremobil
    111567598.23.11Acar/HB-20Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud20099.400H.G. nr. 127/2012în administraremobil
    121567848.23.11AGAMITA/R-AI 58Ţara: România; judeţul: Brăila20056.802H.G. nr. 127/2012în administraremobil
    131572078.23.09Hadban XXXVIII-3/H 38- 3 MŢara: România; judeţul: Constanţa20109.400H.G. nr. 127/2012în administraremobil
    141576048.23.08NONIUS 31-43/N 31-43 IŢara: România; judeţul: Timiş20067.400H.G. nr. 127/2012în administraremobil
    151580368.23.11Garda (I 35/D)Ţara: România; judeţul: Buzău20118.900H.G. nr. 803/2012în administraremobil
  --------