HOTĂRÂRE nr. 225 din 26 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 26 martie 2014.Nr. 225.  +  AnexăNORMA 26/03/2014