HOTĂRÂRE nr. 222 din 26 martie 2014privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014    În conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎn anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, la poziţia nr. M.F. 37261 se modifică datele de identificare şi valoarea imobilului potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 26 martie 2014.Nr. 222.  +  Anexa
    *Font 7*
    ┌─────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────┬──────┐│Nr. │ Denumire/ │ Date de identificare │ Anul │ │ Situaţia juridică │Situaţia │ ││M.F. │ Cod de ├────────────────────┬───────────────┬─────────────┤dobân- │Valoarea de├────────────┬────────────┤juridică │ ││ │clasificaţie│ Descriere tehnică │ Vecinătăţi │ │dirii/ │ inventar │Baza legală │În admini- │actuală │ ││ │ │ (pe scurt) │ (după caz, │ Adresa │dării în │- în lei - │ │strare/ ├───────────┤Tip un││ │ │ │ pe scurt) │ │folosinţă│ │ │concesiune │Concesiune/│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Închiriat/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤│37261│ Sediu │Teren în suprafaţă │Str. Batiştei │Ţara - │ 1999 │ 13.494.000│Legea │Administrare│ │Imobil││ │Înalta Curte│totală de 2.843 mp │Str. Jean Louis│România, │ │ │nr. 67/1999 │ │ │ ││ │de Casaţie │Clădire principală │Calderon │municipiul │ │ 13.829.288│pentru │ │ │ ││ │şi Justiţie │cu arie construită │Str. I.L. │Bucureşti, │ │ │aprobarea │ │ │ ││ │Cod de │la sol de 1.103 mp │Caragiale │sectorul 2, │ │ │Ordonanţei │ │ │ ││ │clasificaţie│şi arie construită │Str. Thomas │Str. Batiştei│ │ │de urgenţă │ │ │ ││ │8.29.09 │desfăşurată de │Masaryk │nr. 25 │ │ │a Guvernului│ │ │ ││ │ │8.236 mp (2S+P+M+5E)│ │ │ │ │nr. 27/1998 │ │ │ ││ │ │Clădire secundară │ │ │ │ 244.723│privind │ │ │ ││ │ │cu arie construită │ │ │ │ │preluarea la│ │ │ ││ │ │la sol de 138,22 mp │ │ │ │ │datoria │ │ │ ││ │ │şi arie construită │ │ │ │ │publică │ │ │ ││ │ │desfăşurată de │ │ │ │ │internă a │ │ │ ││ │ │274,91 mp (S+P+1E) │ │ │ │ │sumei │ │ │ ││ │ │Clădire garaj şi │ │ │ │ 238.597│datorate de │ │ │ ││ │ │atelier cu arie │ │ │ │ │către Curtea│ │ │ ││ │ │construită la sol de│ │ │ │ │Supremă de │ │ │ ││ │ │194,71 mp Platformă │ │ │ │ 97.524│Justiţie, cu│ │ │ ││ │ │betonată cu arie │ │ │ │ │titlu de │ │ │ ││ │ │construită de │ │ │ │ │despăgubire,│ │ │ ││ │ │1.080 mp Împrejmuire│ │ │ │ 30.946│Băncii │ │ │ ││ │ │cu lungime totală de│ │ │ │ │Române de │ │ │ ││ │ │111 m (din fier │ │ │ │ │Comerţ │ │ │ ││ │ │forjat lungime 20 m,│ │ │ │ │Exterior - │ │ │ ││ │ │din zidărie cărămidă│ │ │ │ │S.A. │ │ │ ││ │ │lungime 91 m) │ │ │ │ │(Bancorex) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │exproprierea│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │imobilului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │situat în │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │municipiul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Str.Batiştei│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 25, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │ │└─────┴────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘_________