HOTĂRÂRE nr. 605 din 18 septembrie 1998privind reglementarea soldului nerambursat al creditului tehnic acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova în anii 1991 şi 1992 şi asigurarea resurselor financiare necesare Societăţii Române de Televiziune pentru difuzarea pe teritoriul Republicii Moldova a emisiunilor Programului 1
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 24 septembrie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În baza Protocolului de colaborare dintre Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 29 august 1997, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se aproba ca soldul nerambursat, în suma de 3,42 milioane dolari S.U.A., din creditul tehnic acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova în anii 1991 şi 1992, să fie folosit de către Guvernul Republicii Moldova pentru plata retransmisiei Programului 1 al Societăţii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova pentru o durată de 14 ore pe zi în perioada 1 ianuarie - 31 august 1997, respectiv pentru o durată de 20 de ore pe zi de la 1 septembrie 1997 până la consumarea integrală a sumei de 3,42 milioane dolari S.U.A.  +  Articolul 2Contravaloarea în lei a sumei de 3,42 milioane dolari S.U.A., reprezentând stingerea creanţei asupra Republicii Moldova, se suporta din sumele prevăzute anual în bugetul de stat la subcapitolul "Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova". Sumele în lei, calculate la cursul valutar al zilei în care are loc operaţiunea, se virează în contul trezoreriei statului pentru stingerea creanţei asupra Republicii Moldova.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul comunicaţiilor,Sorin PantisMinistrul afacerilor externe,Andrei Plesu  +  PROTOCOLde colaborare între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 29 august 1997Ca urmare a vizitei în România în zilele de 28 şi 29 august a ministrului finanţelor din Republica Moldova, domnul Valeriu Chitan, la invitaţia ministrului de stat, ministrul finanţelor, domnul Mircea Ciumara, au fost convenite următoarele:A. Lichidarea soldului creditului tehnic acordat de România Republicii Moldova în anii 1991 şi 1992:Din evidentele părţii române, soldul nerambursat este de 4,3 milioane dolari S.U.A., iar conform evidentelor din Republica Moldova soldul este de 2,7 milioane dolari S.U.A.Pentru soluţionarea problemei pe cale amiabila, partea română propune diminuarea soldului de 4,3 milioane dolari S.U.A. cu suma de 880 mii dolari S.U.A., reprezentând diferenţa de preţ la motocicletele livrate din Republica Moldova, stabilind soldul final la 3,42 milioane dolari S.U.A. Cu privire la acceptarea soluţiei propuse partea moldoveneasca va trimite o notificare părţii române cat mai curând posibil.B. În ceea ce priveşte cooperarea dintre cele doua ministere:1. corelarea legislaţiei fiscale şi vamale în vederea intensificării cooperării economico-financiare;2. instruirea periodică în România a unui număr de specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor din Republica Moldova în probleme de activitate specifică;3. informarea periodică, inclusiv prin intalniri la nivelul cadrelor de conducere din cele doua ministere, asupra acţiunilor întreprinse pentru realizarea reformei în domeniul financiar-monetar, evoluţiei bugetelor celor două tari, modificărilor în legislaţia fiscală, colaborării cu organismele internaţionale şi susţinerea reciprocă în relaţiile cu acestea.C. În ceea ce priveşte susţinerea financiară a colaborării dintre Societatea Română de Televiziune şi Centrul Republican de Televiziune şi Radiodifuziune din Republica Moldova, s-a agreat ideea prelungirii perioadei de difuzare pe teritoriul Republicii Moldova a emisiunilor Programului 1 al Societăţii Române de Televiziune de la 14 ore la 20 de ore zilnic, cu începere de la 1 septembrie 1998, achitarea taxelor făcându-se în contul datoriei Republicii Moldova faţă de România din creditul acordat în anii 1991 şi 1992, până la consumarea integrală a sumelor reflectate în sold.Cele doua organisme de televiziune vor încheia protocolul de colaborare în sensul celor arătate mai sus.D. Cu privire la rambursarea celui de-al doilea credit în suma de 20 miliarde lei (circa 14,4 milioane dolari S.U.A.), acordat de România Republicii Moldova în anul 1993, s-a convenit definitivarea mecanismului de lucru de către organismele implicate din cele doua tari, în vederea desfăşurării în bune condiţii a operaţiunilor pentru achitarea datoriei sus-menţionate (proiect anexat).Mecanismul va fi semnat cu ocazia vizitei conducerii Ministerului Finanţelor din România în Republica Moldova, convenită pentru luna octombrie 1997, având în vedere ca rambursarea creditului se va efectua începând cu anul 1998.Ministerul Finanţelor din RomâniaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinisterul Finanţelor din Republica Moldova,Ministrul finanţelor,Valeriu Chitan--------------