HOTĂRÂRE nr. 227 din 26 martie 2014pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea Societăţii Comerciale "A amp;S Internaţional 2000" - S.R.L. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, cu destinaţie fond forestier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 6 alin. (3) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată,având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea terenurilor cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea Societăţii Comerciale "A amp;S Internaţional 2000" - S.R.L. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, cu destinaţie fond forestier, în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) Contractul de concesiune nr. 10 din 5 august 2004, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Societatea Comercială "A amp;S Internaţional 2000" - S.R.L., având ca obiect suprafaţa de teren care se transmite potrivit alin. (1), se modifică corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 2În cazul neîndeplinirii scopului pentru care se transmit terenurile, în termen de 2 ani acestea vor reveni în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, va modifica în mod corespunzător anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 26 martie 2014.Nr. 227.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor cu destinaţie agricolă, în suprafaţătotală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului,din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi dinconcesiunea Societăţii Comerciale "A amp;S Internaţional2000" - S.R.L. în domeniul public al statului şi înadministrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestierede protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa,cu destinaţie fond forestier*Font 7*┌─────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐│ Amplasamentul │Persoana juridică de│Persoana juridică la│ Carte funciară │ Codul de │ Caracteristicile ││ terenurilor │la care se transmite│ care se transmite │ │ clasificare │ terenurilor │├────────┬────────┤ terenul │ terenul │ │corespunzător├───────┬────────┬─────────┤│Judeţul │ Comuna │ │ │ │ destinaţiei │Tarlaua│Parcela │Suprafaţa││ │ │ │ │ │ terenului │ │ │ (ha) │├────────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ │ 5 │ 6 │├────────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤│Ialomiţa│Stelnica│Agenţia Domeniilor │ Regia Naţională a │ Nr. 20094, │ Neproductiv │ 127/2 │824/2/1A│ 2,89 │├────────┼────────┤ Statului │Pădurilor Romsilva │ provenită din │ ├───────┼────────┼─────────┤│Ialomiţa│Stelnica│ CUI RO │ CUI RO │ conversia pe │ │ 128/1 │ 840/1A │ 7,01 │├────────┼────────┤ 14818116 │ 1590120 │hârtie a Cf vechi │ ├───────┼────────┼─────────┤│Ialomiţa│Stelnica│ │ │ nr. 296 │ │ 130/1 │ 850/1 │ 6,72 │├────────┼────────┤ │ │ │ ├───────┼────────┼─────────┤│Ialomiţa│Stelnica│ │ │ │ │ 134/1 │ 890/1A │ 5,65 │├────────┼────────┤ │ │ │ ├───────┼────────┼─────────┤│Ialomiţa│Stelnica│ │ │ │ │ 137/1 │ 922/1 │ 0,52 │├────────┼────────┤ │ │ │ ├───────┼────────┼─────────┤│Ialomiţa│Stelnica│ │ │ │ │ 137/1 │ 922/1 │ 0,90 │├────────┴────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴───────┴────────┼─────────┤│ TOTAL: │ 23,69 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘--------