ORDIN nr. 41 din 17 martie 2014pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. 553 din 14 februarie 2014, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013.*)----- Notă *) Inflaţia a fost calculată pentru perioada aprilie 2013-decembrie 2013.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Vladimir Alexandru MănăstireanuBucureşti, 17 martie 2014.Nr. 41.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)------------------------------------------TARIFEpentru autorizarea şi reautorizareacomercializării reagenţilor şi aseturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentrumodificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare
  Nr. crt Denumirea operaţiunii Tarif operaţiune - lei -
  1. Emitere autorizaţie de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar 2.487
  2. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 622
  3. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 1.243
  4. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I 374
  5. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II 622
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)------------------------------------------TARIFEpentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnosticde uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic
  1. Set de diagnostic RSAR 312
  2. Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor 742
  3. Set de diagnostic RFC 909
  4. Set de diagnostic conjugat IFD 1.004
  5. Set de diagnostic ID 869
  6. Set de diagnostic RIHA 1.704
  7. Set de diagnostic rapid 2.717
  8. Teste rapide biotoxine 5.745
  9. Set de diagnostic ELISA micotoxine 888
  10. Set de diagnostic ELISA 2.011
  11. Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi) 3.984
  12. Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic 8.852
  13. Set de diagnostic EST imunoblotare 10.368
  14. Set de diagnostic EST imunocromatografic 8.257
  15. Set de diagnostic EST imunohistochimic 5.126
  16. Test PCR clasic 8.823
  17. Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR 9.046
  18. Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici 8.712
  19. Set de diagnostic pentru genotipare 9.269
  20. Set de diagnostic pentru secvenţiere 9.828
  21. Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză 1.712
  22. Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză 1.524
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)-------------------------------------------TARIFpentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţieTarif produs - 3.729 lei.-----