HOTĂRÂRE nr. 139 din 6 martie 2014privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 17 martie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă completarea denumirii unor administratori, modificarea denumirii unor imobile, actualizarea codului de clasificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, a direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Bucureşti şi Ilfov, respectiv a Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, prevăzute în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea codului de clasificare, a denumirii, a descrierii tehnice şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Brăila, Dolj, Iaşi şi Vâlcea, respectiv a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, prevăzute în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Bacău, Dolj şi Iaşi, prevăzut în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, rezultate în urma finalizării unor obiective de investiţii.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Vladimir Alexandru MănăstireanuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 6 martie 2014.Nr. 139.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile din domeniul public al statuluila care se completează denumirea administratorului,respectiv se modifică codul de clasificare, valoareade inventar în urma evaluării/reevaluării clădirilorşi/sau terenurilor, după caz, saudenumirea unor bunuri imobile
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Denumirea administratorului/CUI Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar actuală (în lei)
  0 1 2 3 4 5
  1. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 33960 8.27.05 Teren 1.136.597
  2. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 152760 8.27.05 Clădire 49.972
  3. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 152761 8.27.05 Teren 1.846.141
  4. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153167 8.29.08 Teren 8.511.779
  5. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153211 8.27.05 Teren 32.723
  6. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153212 8.27.05 Teren 9.356
  7. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153437 8.27.05 Teren 5.607
  8. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153438 8.27.05 Clădire 730.350
  9. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153439 8.27.05 Teren 14.600
  10. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153440 8.27.05 Teren 25.651
  11. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153441 8.27.05 Teren 58.174
  12. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153447 8.27.05 Teren PIF Moraviţa 34.021
  13. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153448 8.27.05 Teren PIF Halmeu 148.715
  14. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153568 8.29.08 Clădire 191.520
  15. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153569 8.29.08 Teren 3.271.332
  16. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408 153877 8.27.05 Teren 28.214
  17. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 40276 8.29.08 Clădire DSV Alba 14.255.439
  18. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 40277 8.27.04 Clădire CSV - CA I Alba Iulia 9.288
  19. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 97079 8.27.04 Clădire CSA CA Cugir 10.986
  20. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 121226 8.27.04 Clădire CSV CA II Alba Iulia 126.723
  21. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 144885 8.27.04 Clădire CSV CA Sebeş 215.201
  22. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 144886 8.27.04 Clădire CSV CA Teiuş 80.580
  23. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 144888 8.27.04 Clădire CSV CA Câmpeni 690.831
  24. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 153449 8.27.04 Clădire CSVSA Aiud 228.417
  25. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920 153450 8.27.04 Clădire CSVSA Ocna Mureş 125.613
  26. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad - 3519852 27327 8.27.04 Clădire CSV CA Ineu 53.149
  27. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad - 3519852 27328 8.27.04 Clădire CSV CA Sebiş 44.291
  28. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad - 3519852 27343 8.27.04 Clădire CSV Grădişte 97.440
  29. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230 28099 8.29.08 Clădire DSV + teren 655.306
  30. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230 28100 8.28.03 Clădire LSV 3.833.830
  31. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230 28101 8.28.08 Clădire + 4 garaje 26.725
  32. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230 28102 8.28.08 Clădire 5 garaje 39.472
  33. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230 28103 8.28.03 Clădire biobază 26.624
  34. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230 28104 8.28.03 Sală necropsie 77.365
  35. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230 28133 8.28.10 Clădire CIA 51.197
  36. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230 28134 8.28.12 Locuinţă medic 65.824
  37. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830 28354 8.29.08 Clădire 916.411
  38. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830 38663 8.28.03 Clădire DSV - laborator sanitar- veterinar 11.477.953
  39. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830 38664 8.29.08 Clădire DSV + clădire CSV 2.096.562
  40. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830 38711 8.27.04 Clădire a staţiunii control alimente 167.488
  41. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830 144884 8.27.04 CSV - C.AL. Buhuşi - clădire dispensar 9.924
  42. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830 153451 8.28.13 Rezervor apă 110.400
  43. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830 153456 8.28.08 Garaj 144.277
  44. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830 153457 8.28.13 Împrejmuire 63.245
  45. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 37433 8.28.03 Clădire laborator + laborator igienă, laborator necropsie, garaj, PSI 7.567.213
  46. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 37434 8.27.04 Laborator veterinar clinică 502.388
  47. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 37435 8.27.04 Clădire dispensar 65.605
  48. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 153461 8.28.08 Garaj 85.103
  49. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 153463 8.28.13 Magazie lemne 39.177
  50. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 153465 8.28.13 Şopron 15.043
  51. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 153467 8.28.13 Bordei benzină 29.419
  52. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 153458 8.29.08 Birouri Aleşd 12.058
  53. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769 153460 8.28.13 Punct dezinfecţie Borş 45.367
  54. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801 37360 8.28.03 Clădire laborator sanitar-veterinar + anexe 3.123.680
  55. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801 37361 8.25.07 Adăpost materiale + anexe Bistriţa 4.508
  56. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801 99344 8.27.04 Clădire CA Năsăud + garaj 182.158
  57. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801 99346 8.29.08 Clădire sediu DSV 2.413.676
  58. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801 99348 8.29.08 Casă poartă 145.465
  59. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801 99350 8.28.13 Copertină metalică 27.758
  60. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801 99351 8.29.08 Utilităţi comune suprafaţă betonată + trotuare 242.453
  61. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801 99355 8.27.04 Clădire CSV CA Bistriţa I + anexe 42.215
  62. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani - 3860328 27898 8.28.03 Clădire biobază + depozit produse biologice 839.903
  63. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani - 3860328 27899 8.28.03 Sediu laborator stat DSV + împrejm. 5.291.664
  64. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani - 3860328 153469 8.27.04 Clădire CSVSA Dorohoi 72.180
  65. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani - 3860328 153470 8.27.04 Clădire CSVSA Piaţa Big Botoşani 189.706
  66. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 38631 8.27.04 Clădire Prejmer 59.236
  67. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 38634 8.27.04 Clădire Voila 29.866
  68. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 38641 8.27.04 Clădire Făgăraş 274.457
  69. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 38644 8.28.03 Clădire laborator reziduuri Braşov I 297.048
  70. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 38645 8.27.04 Clădire Bran 303.190
  71. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 38646 8.27.04 Clădire Râşnov 646.049
  72. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 38647 8.29.08 Clădire DSV + LSVS 9.844.077
  73. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 153474 8.25.06 Adăpost ALA 730.919
  74. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126 153475 8.28.03 Biobază + garaje autolaborator DSVSA Braşov 915.825
  75. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila - 4205645 153472 8.25.05 Clădire crematoriu animale LSV Brăila 32.481
  76. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila - 4205645 34237 8.27.04 Clădire - sediu CSV control alimente + anexe 1.249.466
  77. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila - 4205645 99391 8.28.03 Clădire laborator necropsie 815.690
  78. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila - 4205645 153471 8.29.08 Clădire arhivă + garaje DSVSA Brăila 97.280
  79. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila - 4205645 153473 8.29.08 Teren 283.819
  80. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău - 4299810 36405 8.28.03 Clădire laborator sanitar-veterinar 2.873.200
  81. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău - 4299810 121253 8.28.03 Clădire biobază 332.900
  82. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău - 4299810 153476 8.29.08 Teren 1.013.100
  83. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068 26791 8.29.08 DSV Caraş-Severin 4.636.003
  84. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068 26812 8.27.04 CSV Teregova 129.392
  85. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068 26815 8.27.04 CSV Bozovici 123.574
  86. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068 26821 8.27.04 CSV Oraviţa 42.355
  87. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068 26825 8.27.04 CSV Constantin Daicovici 165.580
  88. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068 26830 8.27.04 CSV Moldova Nouă 86.455
  89. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068 153478 8.27.04 Clădire CSVSA Băile Herculane 129.974
  90. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi - 3233116 26902 8.28.03 Laborator sanitar- veterinar CSVCA I-II 1.859.480
  91. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi - 3233116 99687 8.28.03 Laborator sanitar- veterinar, sediu administrativ DSV 6.071.542
  92. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi - 3233116 153477 8.27.04 CSVSA Olteniţa 1.214.427
  93. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390 36052 8.29.08 Clădire sediu DSV Cluj-Napoca 15.868.404
  94. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390 36139 8.27.04 Clădire dispensar CSV CA Dej 309.839
  95. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390 36140 8.27.04 Clădire dispensar CSV CA Gherla 393.875
  96. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390 36141 8.27.04 Clădire dispensar CSV CA Cluj I 198.831
  97. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390 36142 8.27.04 Clădire dispensar CSV CA Cluj II 174.989
  98. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390 121260 8.27.04 Clădire dispensar CSV CA Câmpia Turzii 235.151
  99. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390 121264 8.27.04 Clădire dispensar CA Huedin 101.030
  100. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706 39547 8.28.03 Clădire laborator 6.643.851
  101. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706 39548 8.27.04 Clădire clinică 2.083.074
  102. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706 39602 8.27.04 CSV Igienă Mangalia 591.742
  103. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706 153479 8.27.04 Clădire CSVSA Igienă Costineşti 1.045.791
  104. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna - 4404362 149550 8.29.08 Complex zooveterinar municipiul Sfântu Gheorghe 5.521.947
  105. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863 35821 8.27.04 Clădire dispensar 25.614
  106. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863 35858 8.27.04 Clădire dispensar 22.233
  107. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863 35861 8.27.04 Clădire dispensar 135.307
  108. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863 35862 8.28.03 Clădire laborator 3.109.350
  109. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863 99449 8.28.08 Garaj 76.807
  110. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863 145123 8.29.08 Sediu DSV Dâmboviţa 1.650.384
  111. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863 145124 8.28.03 Biobaza Aninoasa 288.238
  112. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863 153480 8.29.08 Teren CSVSA Aninoasa 143.691
  113. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj - 4711596 39609 8.27.04 Clădire control alimente Craiova 3 13.173
  114. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi - 3553277 27365 8.29.08 Sediu DSV Galaţi 2.365.751
  115. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi - 3553277 27366 8.28.03 Laborator sanitar- veterinar de stat Galaţi 3.002.742
  116. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi - 3553277 27368 8.27.04 Circă control alimente Tecuci 1.880.919
  117. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu - 4791420 39855 8.27.04 Circumscripţie sanitară veterinară 25.000
  118. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu - 4791420 39861 8.27.04 Circumscripţie sanitară veterinară 15.000
  119. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu - 4791420 39864 8.28.03 Laborator sanitar- veterinar 83.576
  120. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu - 4791420 39865 8.28.03 Laborator sanitar- veterinar 40.000
  121. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu - 4791420 39866 8.28.12 Locuinţă medic 25.000
  122. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj - 4351853 37635 8.28.03 Laborator sanitar- veterinar 2.080.100
  123. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj - 4351853 37636 8.28.03 Biobază laborator sanitar-veterinar 257.469
  124. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj - 4351853 144472 8.28.03 Clădire laborator - filiala Gorj 513.968
  125. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj - 4351853 153481 8.25.07 Magazie medicamente 19.597
  126. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 35036 8.28.03 Laborator Miercurea-Ciuc 2.172.482
  127. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 35038 8.25.07 Autopsie/ Crematoriu LSV Miercurea-Ciuc 84.979
  128. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 35039 8.28.03 Biobază + garaje + cameră portar 204.182
  129. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 35040 8.28.03 Laborator sanitar- veterinar Odorheiu Secuiesc 1.280.050
  130. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 35041 8.28.03 Laborator BSE Odorheiu Secuiesc 716.010
  131. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 35042 8.28.03 Biobază + adăpost berbec 99.990
  132. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 144474 8.27.04 CSVSA Cristuru Secuiesc 185.210
  133. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 153482 8.29.08 Sediu DSVSA Harghita 687.876
  134. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 153483 8.28.12 Locuinţă de serviciu Mihăileni 104.182
  135. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita - 4246041 153484 8.27.04 CSVSA Voşlobeni 38.218
  136. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117 37737 8.27.04 Clădire dispensar CSV şi anexe 44.691
  137. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117 37747 8.29.08 Clădire sediu DSV şi anexe 6.759.836
  138. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117 101384 8.27.04 Clădire CSVSA-CA şi Zonală Deva 523.482
  139. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117 101385 8.27.04 Clădire CSV + anexe - Sălaş 13.076
  140. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117 153485 8.27.04 Clădire CSVSA-CA Geoagiu 235.210
  141. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117 153486 8.27.04 Clădire CSVSA-CA şi Zonală Orăştie 49.339
  142. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117 153487 8.27.04 Clădire CSVSA-CA şi Zonală Petroşani 785.106
  143. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652 34572 8.29.08 DSV Ialomiţa Clădire cu anexe 9.700.113
  144. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652 34573 8.27.04 Clădire staţie control alimente 480.381
  145. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652 34574 8.27.04 Clădire staţie control alimente 580.593
  146. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652 34575 8.27.04 Clădire staţie control alimente 165.148
  147. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652 144758 8.27.04 Clădire staţie control alimente II Feteşti 320.208
  148. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi - 4540160 38792 8.27.04 CSVSA Hala Centrală nr. 1 Dispensar veterinar 175.000
  149. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi - 4540160 38794 8.27.04 Sediul CSVCA Târgu Frumos Dispensar veterinar + locuinţă 972.000
  150. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi - 4540160 38795 8.27.04 CSVCA Tătăraşi nr. 1 Dispensar + locuinţă + pavilion poartă 1.484.000
  151. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi - 4540160 38799 8.28.03 Laborator pesticide; control reziduuri 2.353.000
  152. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi - 4540160 104519 8.27.04 Clădire CSV CA Păcurari 341.000
  153. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi - 4540160 153488 8.28.13 Bazin neutralizare şi staţie pompe ape uzate 286.637
  154. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 27691 8.28.12 Casă de locuit 12.684
  155. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 27694 8.28.12 Casă de locuit 1.480
  156. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 27697 8.28.12 Casă de locuit 16.848
  157. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 27701 8.28.12 Casă de locuit 10.570
  158. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 27705 8.28.12 Casă de locuit 25.423
  159. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 27742 8.28.12 Casă de locuit 10.549
  160. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100462 8.29.08 Clădire 10.594
  161. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100463 8.27.04 Clădire 33.235
  162. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100464 8.27.04 Clădire 17.934
  163. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100465 8.27.04 Clădire 14.956
  164. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 36951231 100466 8.28.03 Clădire 4.764
  165. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100467 8.29.08 Clădire 8.844
  166. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100468 8.28.03 Clădire 103.953
  167. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100469 8.27.04 Clădire 74.339
  168. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100470 8.28.03 Clădire 10.217
  169. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100471 8.28.03 Clădire 644.129
  170. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 100472 8.28.03 Clădire 1.254.286
  171. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 121617 8.28.03 Clădire sediu filială Maramureş 659.228
  172. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 121618 8.28.03 Clădire 2.622.070
  173. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123 153489 8.27.04 Clădire control alimente II Baia Mare 356.610
  174. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi - 4761136 39748 8.28.03 Clădire sediu LSVS Halânga 2.258.950
  175. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi - 4761136 39749 8.29.08 Clădire sediu DSV 1.072.820
  176. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi - 4761136 39751 8.28.12 Clădire locuinţă Baia de Aramă 68.070
  177. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi - 4761136 153490 8.27.04 Apartament sediu CSVSA nr. 3 119.450
  178. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi - 4761136 153491 8.29.08 Clădire anexă sediu DSVSA Mehedinţi 55.300
  179. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36883 8.28.12 Casă de locuit 27.187
  180. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36884 8.27.04 Clădire dispensar + anexe 13.415
  181. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36893 8.28.12 Casă de locuit 22.358
  182. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36894 8.27.04 Clădire dispensar 33.538
  183. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36963 8.27.04 Clădire dispensar 61.706
  184. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36964 8.27.04 Clădire dispensar + anexe 17.886
  185. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36965 8.27.04 Clădire dispensar + anexe 49.392
  186. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36966 8.27.04 Clădire dispensar + anexe 25.711
  187. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36967 8.28.12 Casă de locuit 27.082
  188. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36968 8.27.04 Clădire dispensar + anexe 62.283
  189. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36969 8.28.12 Casă de locuit 8.608
  190. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36970 8.27.04 Clădire dispensar + anexe 3.644
  191. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36971 8.27.04 Spital veterinar + anexe 6.831.843
  192. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36972 8.27.04 Clădire dispensar 8.294
  193. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36973 8.28.03 Clădire laborator + anexe 4.160.106
  194. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726 36974 8.27.04 Clădire dispensar 33.658
  195. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532 26169 8.29.08 Clădire DSV 2.590.876
  196. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532 26170 8.28.03 Prelaborator 2.100.179
  197. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532 26192 8.27.04 CSVSA Piatra-Neamţ 121.679
  198. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532 105069 8.28.03 Biobază 465.396
  199. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532 105070 8.29.08 Teren intravilan 701.579
  200. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532 153492 8.28.13 Remiză Roman 2.748
  201. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410 35976 8.27.04 Clădire CSVSA Balş + remiză + magazie remiză 83.752
  202. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410 35997 8.28.03 Clădire laborator şi sediu DSV + magazie I + magazie II şi gard 6.413.458
  203. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410 35998 8.27.04 Spaţiu CSVSA Slatina I 186.836
  204. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410 145118 8.27.04 Clădire CSVSA Slatina II + magazie 71.653
  205. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410 145119 8.29.08 Clădire DSV Olt, centrală termică, staţie clorinare, platformă butan 1.805.328
  206. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410 153495 8.27.04 Clădire CSVSA Corabia I 69.816
  207. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410 153496 8.27.04 Clădire CSVSA Piatra Olt 45.314
  208. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26519 8.27.04 Clădire CSV 173.070
  209. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26526 8.27.04 Clădire CSV 91.190
  210. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26540 8.27.04 Clădire CSV + anexe 60.329
  211. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26550 8.27.04 Clădire CSV 61.785
  212. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26570 8.28.03 Clădire laborator + centrală termică + hidrofor 8.596.315
  213. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26571 8.29.08 Clădire contabilitate 270.452
  214. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26573 8.29.08 Pavilion BASPZV + anexe 770.877
  215. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26574 8.28.12 Locuinţă serviciu; 2 apartamente 207.330
  216. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 26575 8.29.08 Teren intravilan 105.728
  217. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare - 4481136 38418 8.28.03 Dispensar Veterinar Satu Mare 6.098.700
  218. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - 4291778 36217 8.28.03 Clădire laborator + boxă, extindere laborator drumuri; drum alei; instalaţie electrică; racord termic; alimentare apă, canalizare, alimentare gaz, împrejmuire 2.718.658
  219. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - 4291778 104865 8.27.04 Clădire dispensar CA + garaj 68.749
  220. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - 4291778 104866 8.27.04 Clădire dispensar CA + CSV zonal 25.652
  221. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - 4291778 107430 8.27.04 Construcţie clădire - sediu filiala Sălaj din cadrul ICSMS Satu Mare 384.346
  222. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu - 4582955 39140 8.28.03 Clădire laborator sanitar-veterinar 7.601.834
  223. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu - 4582955 39143 8.27.04 Clădire dispensar control alimente Sibiu 377.695
  224. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu - 4582955 39147 8.29.08 Sediu administrativ 4.144.387
  225. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava - 4244504 34868 8.27.04 Clădire CSV CA (parter bloc) 99.849
  226. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava - 4244504 34869 8.27.04 Clădire CSV CA 172.843
  227. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava - 4244504 34871 8.29.08 Direcţia Sanitar-Veterinară Suceava 9.516.652
  228. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava - 4244504 102341 8.27.04 Clădire CSV CA Suceava II (clădire parter bloc) 65.715
  229. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava - 4244504 121581 8.27.04 Clădire CSV CA 609.807
  230. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava - 4244504 153497 8.27.04 Clădire CSVSA Gura Humorului 698.667
  231. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava - 4244504 153498 8.27.04 Clădire CSVSA Vatra Dornei 1.187.557
  232. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759 39323 8.27.04 Clădire CSV 89.472
  233. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759 39332 8.27.04 Clădire CSV 168.319
  234. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759 39339 8.29.08 Clădire CSV, clinica veterinară DSV 2.830.170
  235. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759 39342 8.28.03 Clădire laborator CSV 2.937.033
  236. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759 39344 8.27.04 Clinică veterinară 358.655
  237. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759 144920 8.27.04 Clădire CSV CA - apartament 17.410
  238. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759 144921 8.27.04 Clădire CSV CA Zimnicea - apartament 3.250
  239. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759 144922 8.27.04 Clădire CSV CA Videle - apartament 25.534
  240. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş - 4250824 35163 8.28.03 Clădire DSV Timiş, laborator sanitar-veterinar 4.922.910
  241. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş - 4250824 35169 8.27.04 Clădire CSV control alimente sediu 130.620
  242. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş - 4250824 153499 8.25.07 Construcţii speciale, garaje, biobază 10.192.196
  243. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş - 4250824 153500 8.29.08 Extindere LSV şi sediu DSVSA 3.177.850
  244. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958 27812 8.28.03 DSV Tulcea - clădire laborator sanitar-veterinar 10.430.357
  245. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958 27814 8.27.04 CSVSA Frigorifer 656.771
  246. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958 144896 8.29.08 DSVSA Tulcea - sediu nou 1.628.773
  247. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958 144897 8.27.04 CSVSA şi CSV Zonală Dăeni 99.820
  248. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958 144898 8.27.04 CSVSA şi CSV Zonală Topolog 100.960
  249. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958 144899 8.27.04 CSVSA Babadag 1.061.654
  250. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958 153501 8.27.04 CSV Zonală Măcin 38.392
  251. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui - 7160122 59300 8.28.03 Laborator sanitar veterinar judeţean - laborator; baracă metal; clădire exper. anim.; depoz. garaj; mag. medicamente; platf gunoi; staţie clorinare 4.342.966
  252. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui - 7160122 153514 8.27.04 CSVSA Huşi 48.872
  253. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui - 7160122 153515 8.27.04 CSVSA Negreşti 272.628
  254. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui - 7160122 153516 8.29.08 Sediu DSVSA 3.196.355
  255. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 25994 8.28.12 Locuinţă medic + fântână 162.507
  256. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26002 8.27.04 Clădire CSV - CA 645.009
  257. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26003 8.27.04 Clădire dispensar 633.788
  258. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26005 8.27.04 Clădire dispensar 538.572
  259. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26007 8.28.12 Locuinţă medic + WC 59.513
  260. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26012 8.27.04 Clădire dispensar + grajd 669.711
  261. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26013 8.27.04 Clădire dispensar + fântână 134.221
  262. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26016 8.27.04 Clădire CSV 59.313
  263. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26017 8.27.04 Clădire dispensar 612.277
  264. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26019 8.27.04 Clădire CSV CA; Clădire CSV 388.628
  265. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 100653 8.27.07 Grajd cal 2.664
  266. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 100654 8.27.04 Clădire CCA 51.315
  267. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 100655 8.27.04 Clădire CCA 51.315
  268. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 100656 8.27.04 Clădire dispensar 39.476
  269. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 144901 8.27.04 Clădire CSV CA Olăneşti 23.027
  270. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 153506 8.28.13 Instalaţie gaze CSVSA Băbeni 14.377
  271. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 153512 8.27.04 CSVSA Drăgăşani 188.243
  272. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea - 4297614 100519 8.29.08 Clădire sediu nou 2.171.322
  273. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea - 4297614 100521 8.28.03 Clădire sediu vechi 477.068
  274. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea - 4297614 100522 8.27.04 Circa igienă II Focşani 74.468
  275. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea - 4297614 153517 8.27.04 Clădire circa igienă Adjud 117.856
  276. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065 35298 8.28.03 Laborator sanitar-veterinar de stat 14.362.327
  277. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065 35299 8.28.03 Extindere laborator sanitar- veterinar de stat 762.253
  278. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065 35300 8.29.08 Clădire-sediu 1.134.432
  279. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065 153518 8.28.03 Biobază 4.500
  280. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065 153519 8.29.08 Anexă arhivă 273.788
  281. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov - 9932784 62015 8.27.04 Clădire CSVA 1.095.070
  282. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov - 9932784 62019 8.27.04 Clădire CSVA 1.084.753
  283. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov - 9932784 121576 8.29.08 Clădire - DSV Ilfov 1.326.715
  284. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov - 9932784 144908 8.27.04 CSVA Măgurele 105.151
  285. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171 36613 8.28.03 Corp principal IDSA 6.545.001
  286. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171 36614 8.28.03 Laborator de înaltă securitate şi supraveghere sanitar-veterinară 3.075.069
  287. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171 36615 8.28.03 Biobază şi ateliere 313.863
  288. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171 36616 8.25.07 Magazie materiale 11.424
  289. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171 104434 8.28.03 Pavilion acces IDSA 99.380
  290. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171 104635 8.29.08 Imobil 181.624
  291. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706 39549 8.29.08 Depozit Palas 655.503
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile din domeniul public al statului la care se modificăcodul de clasificare, denumirea, descrierea tehnică şi valoarea de inventar
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Denumirea administratorului/CUI Nr. MFP Codul de clasifi- care Denumirea Descrierea tehnică Valoarea de inventar (în lei) Baza legală
  1. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila - 4205645 34236 8.28.03 Clădire sediu LSVS + DSV + anexe (A1.1) Sc = 909 mp; Sd = 2.955 mp; P + 3E + M CF 78332/2011 7.260.442 Proces-verbal de recepţie finală nr. 6.788/25.06.2010
  2. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj - 4711596 39607 8.28.03 Laborator sanitar- veterinar + garaje C1 - laborator sanitar veterinar Sc = 1.046 mp, P + 2 C6 -garaje- Sc = 240 mp CF 208006/2011 10.758.338 Proces-verbal de recepţie nr. 7.311/7.10.2008
  3. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj - 4711596 39608 8.29.08 Clădire contabilitate DSVSA Dolj C2 - Sc = 144 mp, P Steren = 8.720 mp CF 208006/2011 2.796.101
  4. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi - 4540160 38800 8.28.03 Laborator sanitar-veterinar de stat Iaşi C1 laborator corp A-Sc = 223 mp - D+P+2E; C2 laborator corp B, C - Sc = 1.018 mp - S+P+D+3E; C4 biobază + garaje - Sc = 130 mp - P; C5 garaje + incinerator -Sc = 103 mp - P; C6 - garaj - Sc = 18 mp; CF 135222/2011 11.009.759 Proces-verbal de recepţie finală nr. 16.529/15.10.2010 Proces-verbal-recepţie finală nr. 17.917/18.11.2011
  5. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi - 4540160 38801 8.29.08 Sediul DSVSA Iaşi Sc = 238 mp; P; Steren = 4.706 mp CF 135222/2011 2.577.529
  6. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212 26011 8.28.03 Clădire laborator DSV + extindere LSV + garaje C1 laborator sanitar-veterinar - Sc = 519 mp, Sd = 2.033 mp C2 garaje Sc = Sd = 76 mp; Steren = 1.194 mp CF nr. 44797/2012 5.336.972 Proces-verbal de recepţie finală nr. 15.887/16.09.2010
  7. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar - 4267214 35516 8.28.03 ICPBMUV - clădiri laborator + anexe C1 laborator - Sc = 1.160,33 mp; C2 laborator - Sc = 965,38 mp; C3 anexă - Sc - 120,89 mp; C4 cabină portar - Sc = 12,33 mp; C5 magazie - Sc = 82,86 mp Steren = 7.563,46 mp CF nr. 72216/2008 20.967.263 Proces-verbal nr. 667/27.01.2010 Proces-verbal nr. 2.995/26.07.2011
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor pentru care se solicită înscrierea îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 7*
   
  ┌────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │Codul de│ Denumirea │ Date de identificare │Anul │ Valoarea │ Baza legală │ │crt.│administratorului/ │clasifi-│ ├────────────────┬─────────────┬───────────┤dobân-│ de │ │ │ │ CUI │care │ │ Descrierea │ Vecinătăţi │ Adresă │dirii │ inventar │ │ │ │ │ │ │ tehnică │ │ │ │ (în lei) │ │ ├────┼───────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────────┤ │ 1.│Direcţia │ 8.25.07│Depozit materiale │C5 - Sc = 53 mp;│N - bloc │Judeţul │ 2008 │ 296.933│Proces-verbal de│ │ │Sanitar-Veterinară │ │de laborator │Sd = 112 mp; │S, E - garaje│Bacău, │ │ │recepţie finală │ │ │şi pentru Siguranţa│ │ │P+M; structură │E - clădiri │municipiul │ │ │nr. 14.058/ │ │ │Alimentelor Bacău │ │ │zidărie portantă│laborator DSV│Bacău, Str.│ │ │22.10.2010 │ │ │- 4535830 │ │ │CF │ │Bucovinei │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 67387/2011 │ │nr. 21 │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────────┤ │ 2.│Direcţia │ 8.25.05│Incinerator │C8 - Sc = │N - str. │Judeţul │ 2006 │ 1.417.625│Proces-verbal de│ │ │Sanitar-Veterinară │ │ecologic şi staţie│Sd = 190 mp │Fântâna │Dolj, │ │ │recepţie │ │ │şi pentru Siguranţa│ │de epurare │CF │Popova │municipiul │ │ │nr. 10.975/ │ │ │Alimentelor Dolj │ │ │nr. 208006/2011 │E - SC │Craiova, │ │ │20.12.2006 │ │ │- 4711596 │ │ │ │Semtest │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S, V - case │Fântâna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │particulare │Popova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 30 │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────────┤ │ 3.│Direcţia │ 8.28.13│Staţie de │C7 - Sc = │N, E - LSV │Judeţul │ 2010 │ 337.442│Proces-verbal de│ │ │Sanitar-Veterinară │ │transformare │Sd = 16 mp; │S - FMV │Iaşi, │ │ │recepţie finală │ │ │şi pentru Siguranţa│ │ │capsulă beton │V - FMV │municipiul │ │ │nr. 17.923/ │ │ │Alimentelor Iaşi │ │ │CF │ │Iaşi, Str. │ │ │21.11.2011 │ │ │- 4540160 │ │ │nr. 135222/2011 │ │M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sadoveanu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 10 │ │ │ │ └────┴───────────────────┴────────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┴────────────────┘-----