ORDIN nr. 505 din 16 martie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat(actualizat până la data de 30 iulie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.503 din 17 august 2009; ORDINUL nr. 1.023 din 25 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale pct. 3.2.1 lit. a), b) şi c), ale pct. 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 şi 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în operaţiunile de administrare a datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 martie 2009.Nr. 505.  +  Anexa 1PROCEDURA 16/03/2009  +  Anexa 2PROCEDURA 16/03/2009  +  Anexa 3PROCEDURA 16/03/2009  +  Anexa 4PROCEDURA 16/03/2009