ORDIN nr. 1524 din 20 iulie 1998privind aprobarea modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Nr. 1.524/20 iulie 1998
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Nr. 362/20 iulie 1998
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 10 septembrie 1998    Ministrul finanţelor şi guvernatorul Băncii Naţionale a României,în temeiul art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi al art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă şi se dispune aplicarea, începând cu situaţiile financiar-contabile pe semestrul I al anului 1998, a modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, care constituie anexa*) la prezentul ordin.------------------- Notă *) Anexa se publică ulterior.Modelele situaţiilor financiar-contabile şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin, sunt obligatorii pentru bănci, persoane juridice române, şi pentru sucursalele din România ale unor bănci cu sediul în străinătate.  +  Articolul 2Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului băncilor răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corecta a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiar-contabile.  +  Articolul 3Cenzorii numiţi potrivit legii şi celelalte persoane care îndeplinesc atribuţiile cenzorilor, precum şi societăţile de expertiza contabila, denumite auditori independenţi, au obligaţia sa verifice situaţiile financiar-contabile întocmite de către bănci potrivit modelelor şi normelor aprobate, urmărind ca aceste situaţii să prezinte imaginea fidela a condiţiei băncilor.  +  Articolul 4Băncile au obligaţia să depună situaţii financiar-contabile şi situaţii financiare periodice la Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României şi la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel:- la Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României se depun situaţiile întocmite în conformitate cu modelele şi normele metodologice aprobate prin prezentul ordin, mai puţin Situaţia financiară periodică - model 4033 - "Impozite, taxe şi alte obligaţii datorate şi vărsate";- la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se depun situaţiile întocmite în conformitate cu modelele şi normele metodologice aprobate prin prezentul ordin care sunt prevăzute în normele Ministerului Finanţelor referitoare la întocmirea, verificarea şi centralizarea raportarilor contabile periodice ale agenţilor economici. Pentru semestrul I al anului 1998, băncile, persoane juridice române, depun la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţiile financiare de sinteza globale: model 4100 - "Situaţia patrimoniului", model 4033 - "Impozite, taxe şi alte obligaţii datorate şi vărsate", model 4090 - "Indicatori de activitate" şi model 4180 - "Contul de profit şi pierderi", iar sucursalele din România ale băncilor cu sediul în străinătate depun situaţiile financiare de sinteza teritoriale: model 4000 - "Situaţia patrimoniului", model 4033 - "Impozite, taxe şi alte obligaţii datorate şi vărsate", model 4090 - "Indicatori de activitate" şi model 4080 - "Contul de profit şi pierderi".  +  Articolul 5Situaţiile financiar-contabile ale băncilor se depun la termenele stabilite prin normele ce fac obiectul prezentului ordin. Prin excepţie, situaţiile financiar-contabile pe semestrul I al anului 1998 se depun la Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României şi la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 20 august 1998.  +  Articolul 6Banca Naţionala a României, împreună cu băncile actualizează periodic modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, în funcţie de reglementările ce se adoptă pe parcurs şi, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi ale Legii bancare nr. 58/1998, le supun aprobării Ministerului Finanţelor, în vederea aplicării lor.Ministrul finanţelor,Daniel DaianuGuvernatorul BănciiNaţionale a României,Mugur Isarescu-----------