ORDONANŢA nr. 120 din 28 august 1998pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 31 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 1 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980.  +  Articolul 2Depunerea instrumentelor de ratificare va fi însoţită de următoarele declaraţii: a) România declara ca aplicarea Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, menţionată la art. 1, se subordonează încheierii unor acorduri interstatale, iar zona de aplicare a prevederilor privind cooperarea transfrontaliera se poate extinde până la 25 km de la frontiera română, afară de cazurile în care este vorba de judeţele limitrofe; b) România declara ca, în sensul prevederilor art. 2 paragraful 2 din Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, colectivitatile, autorităţile sau organismele desemnate sa exercite funcţiile regionale sunt, potrivit legislaţiei în vigoare, consiliile judeţene şi consiliile locale.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Şeful Departamentuluipentru Administraţie PublicăLocală,Ioan Onisei,subsecretar de statp. Ministrul afacerilorexterne,Mihai Ungureanu,secretar de statMinistrul reformei,preşedintele Consiliului pentruReforma,Ioan MuresanCONSILIUL EUROPEINr. 106CONVENTIE 21/05/1980