ORDIN nr. M.17 din 10 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014    Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 24 noiembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:"B. membri: a) secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare; b) secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului; c) secretarul de stat pentru armamente; d) şeful Statului Major General; e) secretarul general al ministerului; f) directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării; g) şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei; h) comandantul Comandamentului logistic întrunit; i) comandantul Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii; j) şeful Corpului de control şi inspecţie; k) şeful Direcţiei financiar-contabile; l) şeful Direcţiei management resurse umane; m) şeful Direcţiei audit intern; n) şeful Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor; o) şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri; p) şeful Direcţiei medicale."2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Colegiul ministerului este abilitat să analizeze şi să propună ministrului apărării naţionale măsuri în legătură cu documentele care vizează problemele majore ale armatei, care urmează să fie aprobate/avizate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării sau Guvernul României şi care sunt înaintate de către Comitetul şefilor statelor majore şi comisiile constituite la nivelul secretarilor de stat şi al secretarului general, precum şi alte propuneri ale şefului Statului Major General, secretarilor de stat şi secretarului general."3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Secretariatul Colegiului ministerului este asigurat de Secretariatul general."4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Colegiul ministerului stabileşte anual, în ultima şedinţă ordinară, planul cu tematica trimestrială orientativă conţinând problemele ce vor fi dezbătute în anul următor, pe baza propunerilor membrilor colegiului. Tematica orientativă va fi completată ori de câte ori este nevoie, pe baza propunerilor membrilor, cu subiecte care se încadrează în prevederile art. 6."5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Documentele care urmează să facă obiectul analizei şi dezbaterilor în şedinţele Colegiului ministerului se transmit secretariatului acestuia, în format scris şi electronic, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, în cazul şedinţelor ordinare, şi cu cel puţin 24 de ore înainte, în cazul şedinţelor extraordinare. Acesta le difuzează, în format electronic, participanţilor la şedinţă, iar invitaţilor, în secţiunile care îi privesc."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Documentele privind activitatea Colegiului ministerului se păstrează la Secretariatul general, conform reglementărilor în vigoare."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordinului ministrului apărării nr. M.112/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, sintagma "ministrul apărării" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul apărării naţionale".  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2014.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 10 februarie 2014.Nr. M.17._________