RECTIFICARE nr. 137 din 31 august 2000referitoare la forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014    La forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, se face următoarea rectificare :- la art. 23 alin. (5) lit. f), în loc de: "la propunerea fundamentală ..." se va citi: "la propunerea fundamentată ...".--------