HOTĂRÂRE nr. 88 din 12 februarie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014    Având în vedere art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Georgeta Bratusecretar de statBucureşti, 12 februarie 2014.Nr. 88.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)*Font 7*                                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                        a Ministerului Afacerilor Interne                                                   ┌────────────────┐                                                   │ MINISTRU │                                                   └────────┬───────┘                                                            │                 ┌--------------------------------┐ │ ┌─────────────────┐                 | CENTRUL NAŢIONAL DE CONDUCERE ├─────────┼────────┤ CABINET │                 | A ACŢIUNILOR DE ORDINE PUBLICĂ | │ │ MINISTRU │                 └--------------------------------┘ │ └─────────────────┘                                                            │                 ┌--------------------------------┐ │                 | COLEGIUL MINISTERULUI ├──┐ │ ┌─────────────────┐                 └--------------------------------┘ │ │ │ DIRECŢIA │                 ┌────────────────────────────────┐ ├──────┼────────┤ AUDIT PUBLIC │                 │CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI│ │ │ │ INTERN*) │                 │ (la nivel direcţie generală) ├──┘ │ └─────────────────┘                 └────────────────────────────────┘ │                                                            │           ┌─────────────────────┬───────────┬──────────────┼──────────────────────┬───────────────────────────┐           │ │ │ │ ┌---------┼-----------┐ ┌-------------┼-------------┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ │ | ┌───────┴────────┐ | | ┌──────────┴────────┐ | │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌─────────┴──────────┐ | │SECRETAR DE STAT│ | | │SECRETAR DE STAT**)│ | └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ │ SECRETAR GENERAL │ | └───────┬────────┘ | | └──────────┬────────┘ | ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ └─────────┬──────────┘ | ┌─────┴─────┐ | |┌────────────┴────────────┐| │ CABINET │ │ CABINET │ │ │ | │ CABINET │ | |│CABINET SECRETAR DE STAT │| │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌────────┐ │ ┌────────┐ | │ SECRETAR │ | |└────────────┬────────────┘| └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ │SECRETAR│ │ │SECRETAR│ | │ DE STAT │ | | ┌──────┴──────┐ | ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ │GENERAL ├──┼─┤GENERAL │ | └─────┬─────┘ | |┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐| │SUBSECRETAR DE STAT│ │SUBSECRETAR DE STAT│ │ │ADJUNCT │ │ │ADJUNCT │ | ┌───────┴─────────┐ | |│SUBSECRETAR│ │SUBSECRETAR│| └───────────────────┘ └───────────────────┘ │ └────────┘ │ └────────┘ | │DIRECŢIA GENERALĂ│ | |│ DE STAT │ │ DE STAT │|                                             │ ┌───┴────┐ | │PENTRU MONITORI- │ | |└───────────┘ └───────────┘|                                             │ │SECRETAR│ | │ZAREA, CONTROLUL │ | | |                                             │ │GENERAL │ | │ OPERAŢIONAL ŞI │ | | |                                             │ │ADJUNCT │ | │INSPECŢIA ACTIVI-│ | | |                                             │ └────────┘ | │TĂŢII SERVICIILOR│ | | |                                             │ | │ DE AMBULANŢĂ ŞI │ | | |                                             │ | │ UPU/CPU │ | | |                                             │ | └─────────────────┘ | | |                                             │ |DEPARTAMENTUL PENTRU | | |                                             │ | SITUAŢII DE URGENŢĂ | | |                                             │ └---------------------┘ └---------------------------┘                                             │ ┌────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────┴┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┐ │┌───┴────┐┌───┴────┐┌─────┴─────┐┌───┴──┐┌──┴───┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴───┐┌─────┴────┐ ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││DIREC-││DIREC-││DIREC-││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DIREC- ││DIREC-││DIRECŢIA││DIRECŢIA││UNITATEA││Centrul de│ ││GENERALĂ││GENERALĂ││ GENERALĂ ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ PENTRU ││AFACERI ││ ŢIA ││ ŢIA ││SECRETA-││ INFOR- ││ DE ││coordonare│ ││ MANA- ││ MANA- ││ PENTRU ││GENE- ││GENE- ││ GENE-││COMUNI- ││EUROPENE││SCHENGEN││ MEDI-││ RIAT ││MARE ŞI ││POLITICI││a protec- │ ││ GEMENT ││ GEMENT ││ÎNDRUMAREA ││ RALĂ ││RALĂ ││ RALĂ ││CAŢII ŞI││ ŞI ││ ││ CALĂ ││GENERAL ││RELAŢII ││PUBLICE ││ ţiei in- │ ││ OPERA- ││RESURSE ││ ŞI ││LOGIS-││FINAN-││ JURI-││ TEHNO- ││RELAŢII ││ ││ ││ ŞI ││PUBLICE ││ (la ││frastruc- │ ││ ŢIONAL ││ UMANE ││ CONTROLUL ││ TICĂ ││CIARĂ ││ DICĂ ││ LOGIA ││INTERNA-││ ││ ││PROTOCOL││ ││ nivel ││ turilor │ ││ ││ ││INSTITUŢIEI││ ││ ││ ││ INFOR- ││ŢIONALE ││ ││ ││ ││ ││ direc- ││ critice │ ││ ││ ││PREFECTULUI││ ││ ││ ││ MAŢIEI ││ ││ ││ ││ ││ ││ ţie) ││(la nivel │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││serviciu) │ │└────────┘└────────┘└───────────┘└──────┘└──────┘└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘┌┴--------------------------------------------┐| Unităţi, instituţii şi structuri aflate | *) Are în subordine structuri teritoriale.| în subordinea/în coordonarea/în cadrul | **) Conduce Departamentul de Informaţie şi Protecţie Internă (D.I.P.I) şi| Ministerului Afacerilor Interne | este ordonator terţiar de credite în finanţarea directă a ordonatorului| (Anexa nr. 2) | principal de credite.└---------------------------------------------┘-------