HOTĂRÂRE nr. 69 din 5 februarie 2014privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la adresa poştală a unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea adresei poştale a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,George Octavian Turtoi,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 5 februarie 2014.Nr. 69.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statuluipentru care se modifică adresa poştală
  *Font 9*
  Nr. de identifi- care atribuit de MFP; codul de clasifi- caţie Administrator (denumire şi CUI) Denumirea Descrierea tehnică Adresa actuală (din inventar) Adresa poştală (conform UAT)
  MFP 34087; cod 8.28.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - 4192880 Clădire laborator Troianu Suprafaţa construită - 275 mp; parter; suprafaţa terenului - 4.300 mp; cărămidă Comuna Troian Gară, judeţul Teleorman Municipiul Roşiori de Vede, DN 65A, km 100+900-km 102+495, nr. 2, judeţul Teleorman
  MFP 34127; cod 8.28.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - 4192880 Teren suprafaţă totală Troianu Suprafaţa terenului - 40,42 ha Comuna Troian Gară, judeţul Teleorman Municipiul Roşiori de Vede, DN 65A, km 100+900 - km 102+495, nr. 2, judeţul Teleorman
  MFP 106425; cod 8.28.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - 4192880 Anexe CTS Troianu Reţea electrică; instalaţie de alimentare cu energie Comuna Troian Gară, judeţul Teleorman Municipiul Roşiori de Vede, DN 65A, km 100+900 - km 102+495, nr. 2, judeţul Teleorman
  _________