ORDONANTA nr. 103 din 27 august 1998privind modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 10 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Norma didactica a personalului de predare din învăţământul preuniversitar cuprinde: a) activităţi didactice de predare-invatare, de educaţie, de instruire practica şi de evaluare, conform planurilor-cadru de învăţământ; b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ (săptămânal, 9 ore de pregătire şi 3-4 ore de activităţi stiintifico-metodice, 2 ore de comunicare cu familiile elevilor, 4-5 ore de evaluare a elevilor, inclusiv prin participarea la consiliile profesorale ale şcolii şi ale claselor, 1 ora de dirigentie, 1-2 ore de serviciu pe şcoala).  +  Articolul 2Norma didactica de predare-invatare, de educaţie, de instruire practica şi de evaluare curenta a elevilor în clasa reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităţilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi se stabileşte pentru profesorii din învăţământul preuniversitar secundar la 18 ore pe săptămâna, în care sunt incluse: a) activităţile de predare-invatare pe clase şi pe grupe de 10-15 elevi; b) activităţile de predare-invatare realizate de către echipe de cadre didactice (1-2 ore pe săptămâna, inclusiv de echipe care cuprind şi învăţători/institutoare, normate pentru fiecare cadru didactic din echipa în parte); c) orele de consiliere şi de orientare (1-2 ore pe săptămâna).  +  Articolul 3Norma didactica de predare-invatare, de educaţie, de instruire practica şi de evaluare curenta a elevilor în clasa reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităţilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi se stabileşte pentru maistrii instructori din învăţământul preuniversitar la 24 de ore pe săptămâna, în care sunt incluse: a) activităţi de predare-invatare şi de instruire practica, pe clase şi pe grupe de 10-15 elevi; b) activităţi de predare-invatare realizate de către echipe de cadre didactice (1-2 ore pe săptămâna, inclusiv în echipe care cuprind şi învăţători/institutoare); c) orele de consiliere şi de orientare (1-2 ore pe săptămâna).  +  Articolul 4Aplicarea noii structuri a normei didactice prevăzute prin prezenta ordonanţă se va realiza de către unităţile de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 1998-1999, astfel încât sa nu conducă la creşterea numărului de norme didactice care revin, în medie, la o clasa de studiu.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Mihai Korka,secretar de statMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu----------