LEGE nr. 351 din 18 decembrie 2013pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Acordul comercial*) dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012._________ Notă *) Acordul comercial se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 351.________