ORDONANTA nr. 105 din 27 august 1998privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din învăţământul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 10 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat, care urmează cursurile de zi, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru procurarea de cărţi şi publicaţii, materiale didactice, calculatoare personale, instrumente şi materiale de laborator, îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi pentru cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor.  +  Articolul 2Pot beneficia de credite, în condiţiile prezentei ordonanţe, studenţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) sunt în vârsta de până la 30 de ani; b) au un venit lunar pe membru de familie cel mult egal cu salariul minim pe economie; c) au promovat toate examenele şi probele anului precedent de studii.  +  Articolul 3 (1) Creditele bancare se pot acorda studenţilor care prezintă garanţiile materiale şi profesionale, stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu banca comercială care acorda creditul. (2) Garanţiile materiale sunt, de regula, bunuri materiale aflate în proprietatea personală a studenţilor sau a persoanelor fizice sau juridice care accepta sa garanteze creditul. (3) Garanţiile profesionale sunt atestate de instituţiile de învăţământ superior. (4) Studenţii care nu pot prezenta garanţii materiale pot beneficia de credite bancare numai în cazul garantarii acestora de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în limita fondului de garantare constituit de acesta. (5) Garantarea creditelor, în condiţiile alineatului precedent, se face pe baza unui contract încheiat între beneficiarul creditului şi Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se vor stabili măsurile asiguratorii privind rambursarea. (6) Limita maxima a creditului care poate fi acordat unui student se stabileşte prin normele metodologice privind acordarea de credite bancare.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale constituie fondul de garantare din alocaţii bugetare aprobate anual cu aceasta destinaţie prin bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări, dobânzi şi din alte resurse extrabugetare proprii sau ale instituţiilor de învăţământ superior. (2) Fondul de garantare se depune la banca comercială care se angajează sa acorde credite studenţilor în condiţiile prezentei ordonanţe şi este purtător de dobânda. (3) Cu dobânda încasată se majorează anual fondul de garantare. (4) La finele anului bugetar, fondul de garantare se reportează în anul următor pentru a fi utilizat cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 5Banca depozitara a fondului de garantare este selectionata prin licitaţie publică de către Ministerul Educaţiei Naţionale dintre băncile comerciale din România, în funcţie de condiţiile de creditare oferite de aceasta, folosind drept criterii: suma totală pe care banca este dispusă sa o utilizeze într-o anumită perioada pentru acordarea de credite studenţilor, suma totală pe care banca o pune la dispoziţie anual în acest scop, nivelul dobânzii acordate pentru fondul de garantare, nivelul dobânzii percepute pentru creditele acordate, termenul de rambursare, nivelul garanţiilor materiale solicitate, nivelul comisioanelor percepute, reţeaua teritorială, potrivit caietului de sarcini.  +  Articolul 6 (1) Rambursarea creditelor garantate de Ministerul Educaţiei Naţionale se face în rate lunare, după o perioadă de graţie de maximum 2 ani de la terminarea studiilor universitare. (2) Termenul de rambursare a creditului se negociaza cu banca şi nu poate fi mai mare de 5 ani. (3) După 90 de zile de la terminarea studiilor, beneficiarul creditului începe sa plătească dobânda aferentă acestuia. (4) Pentru nerambursarea la termen a creditului garantat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi, respectiv, a dobânzilor aferente, se percep penalităţi egale cu cele percepute pentru neachitarea la scadenta a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.  +  Articolul 7În termen de 90 de zile de la stabilirea băncii depozitare, Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează normele metodologice privind acordarea de credite bancare, care se publică în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Mihai Korka,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel Daianu----------