HOTĂRÂRE nr. 38 din 22 ianuarie 2014privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi de modificare a denumirii, a datelor de identificare şi actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiilor rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii şi alipirea acestora la terenurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la poziţiile cu nr. MFP prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea denumirii, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor prevăzute la art. 1, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 22 ianuarie 2014.Nr. 38.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor care se înscriu în inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului, ca urmarea finalizării unor investiţii, şi care se alipesc laterenurile aflate în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţeneale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
  Nr. crt. Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei) Descrierea tehnică a construcţiilor care se înscriu în inventar
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. Imobil 8.29.08 MFP 154474 20715212 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Arad Teren S=767 mp Judeţul Arad, comuna Gurahonţ, str. Gelu Rănoiu nr. 17A 0 Sc=149 mp P+1 Sd=298 mp
  2. Imobil 8.29.08 MFP 154475 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Teren S=507 mp Judeţul Argeş, oraşul Costeşti, Str. Pieţii nr. - 0 Sc=153 mp P+1 Sd=306 mp
  3. Imobil 8.29.08 MFP 154476 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Teren S=1.000 mp Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, Şos. Naţională nr. 108 33.230 Sc=153 mp P+1 Sd=306 mp
  4. Imobil 8.29.08 MFP 154497 23122511 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Buzău Teren S=500 mp Judeţul Buzău, comuna Mihăileşti, nr. - 5.550 Sc=135 mp P+1 Sd=270 mp
  5. Imobil 8.29.08 MFP 154498 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Caraş- Severin Teren S=720 mp Judeţul Caraş-Severin comuna Domaşnea, nr. - 15.000 Sc=175 mp P+1 Sd=350 mp
  6. Imobil 8.29.08 MFP 152154 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi Centrul Local Ciocăneşti S=Sd=294 mp S curte = 1.232 mp Judeţul Călăraşi, comuna Ciocăneşti, nr. - 135.540 Sc=154 mp P+1 Sd=308 mp
  7. Imobil 8.29.08 MFP 154501 20800954 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj Teren S=1.000 mp Judeţul Cluj, municipiul Gherla, Str. Codrului nr. 1 64.377 Sc=155 mp P+1 Sd=310 mp
  8. Imobil 8.29.08 MFP 154502 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Teren S=500 mp Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, Str. Mare nr. 104 A 0 Sc=152 mp P+1 Sd=307 mp
  9. Imobil 8.29.08 MFP 154503 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Teren S=1.000 mp Judeţul Constanţa, oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 55 1.697 Sc=174 mp P+1 Sd=326 mp
  10. Imobil 8.29.08 MFP 154506 20822642 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Covasna Teren S=1.000 mp Judeţul Covasna, oraşul Întorsura Buzăului, Str. Rândunelelor nr. - 0 Sc=150 mp P+1 Sd=300 mp
  11. Imobil 8.29.08 MFP 154511 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Teren S=1.000 mp Judeţul Galaţi, oraşul Bereşti, Str. Culturii nr. - 0 Sc=156 mp P+1 Sd=260,31 mp
  12. Imobil 8.29.08 MFP 154513 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Teren S=857 mp Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, Str.Gheorghe Petraşcu nr. 66-68 121.030 Sc=150 mp P+1 Sd=300 mp
  13. Imobil 8.29.08 MFP 38299 20793792 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Gorj Sediu Centru Local Târgu Cărbuneşti Sc=121 mp; Sd=121 mp; S curte= 3.238 mp cărămidă; parţial P Judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Blahniţei nr. 1 38.099 Sc=Sd=121 mp Sc=145 mp P+1 Sd=290 mp
  14. Imobil 8.29.08 MFP 154519 20772552 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Hunedoara Teren S=1.000 mp Judeţul Hunedoara, oraşul Petrila, Str. Republicii nr. - 0 Sc=148 mp P+1 Sd=296 mp
  15. Imobil 8.29.08 MFP 154520 20692348 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Iaşi Teren S=755 mp Judeţul Iaşi, comuna Răducăneni, nr. - 1 Sc=153 mp P+1 Sd=306 mp
  16. Imobil 8.29.08 MFP 154527 20775907 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Neamţ Teren S=500 mp Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, nr. - 46.200 Sc=105 mp P+M Sd=210 mp
  17. Imobil 8.29.08 MFP 154532 20719184 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Sălaj Teren S=1.000 mp Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, Str. Nicolae Bălcescu nr. - 0 Sc=150 mp P+1 Sd=318 mp
  18. Imobil 8.29.08 MFP 154539 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Timiş Teren S=1.000 mp Judeţul Timiş, oraşul Recaş, nr. - 63.000 Sc=149 mp P+1 Sd=298 mp
  19. Imobil 8.29.08 MFP 154547 20720359 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Vaslui Teren S=600 mp Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, Str. Ion Creangă nr. 2 0 Sc=150 mp Sd=300 mp
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea centrelor judeţene ale Agenţieide Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru care se modificădenumirea, datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar┌────┬──────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐│Nr. │ Codul de │ Administratorul │ │ Datele de identificare │ Valoarea │ ││crt.│ clasificaţie │ imobilului │ ├──────────────┬─────────────────────┤ de │ Baza legală ││ │ şi nr. MFP │ (CUI şi denumirea) │ Denumirea │ Descrierea │ Adresa │ inventar │ ││ │ │ │ │ tehnică │ │actualizată│ ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 1.│Imobil 8.29.08│20715212 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=782 mp│Judeţul Arad, comuna │ 1.113.079│CF nr. 300219 ││ │MFP 154474 │Plăţi şi Intervenţie │Local │Sc = 149 mp │Gurahonţ, str. Gelu │ │Gurahonţ ││ │ │pentru Agricultură │Gurahonţ │P+1 │Rănoiu nr. 17/A │ │ ││ │ │Centrul Judeţean Arad │ │Sd = 298 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 2.│Imobil 8.29.08│23134320 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=525 mp│Judeţul Argeş, oraşul│ 530.418│CF nr. 80612 ││ │MFP 154475 │Plăţi şi Intervenţie │Local │Sc = 153 mp │Costeşti, Str. Pieţii│ │Costeşti ││ │ │pentru Agricultură │Costeşti │P+1 │nr. 15 │ │ ││ │ │Centrul Judeţean Argeş │ │Sd = 306 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 3.│Imobil 8.29.08│23134320 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren= 1.000│Judeţul Argeş, │ 637.656│CF nr. 81891 ││ │MFP 154476 │Plăţi şi Intervenţie │Local │mp, Sc= 153 mp│municipiul Câmpulung,│ │Câmpulung ││ │ │pentru Agricultură │Câmpulung │P+1 │Str. DN 73 nr. 108 │ │ ││ │ │Centrul Judeţean Argeş │ │Sd = 306 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 4.│Imobil 8.29.08│23122511 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=500 mp│Judeţul Buzău, comuna│ 941.665│CF nr. 20120 şi││ │MFP 154497 │Plăţi şi Intervenţie │Local │Sc = 135 mp │Mihăileşti, │ │CF nr. 20120-C1││ │ │pentru Agricultură │Mihăileşti │P+1 │Cvartal 1, CV 1 P32 │ │Mihăileşti ││ │ │Centrul Judeţean Buzău │ │Sd = 270 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 5.│Imobil 8.29.08│20771905 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=720 mp│Judeţul Caraş-Severin│ 884.600│CF nr. 30191 ││ │MFP 154498 │Plăţi şi Intervenţie │Local │Sc = 175 mp │comuna Domaşnea, │ │Domaşnea ││ │ │pentru Agricultură │Domaşnea │P+1 │ │ │ ││ │ │Centrul Judeţean Caraş- │ │Sd = 350 mp │ │ │ ││ │ │Severin │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 6.│Imobil 8.29.08│20771905 - Agenţia de │Sediu Centrul│S=Sd=294 mp │Judeţul Călăraşi, │ 1.113.375│CF nr. 20022 ││ │MFP 152154 │Plăţi şi Intervenţie │Local │S teren = │comuna Ciocăneşti, │ │Ciocăneşti ││ │ │pentru Agricultură │Ciocăneşti │1.526 mp │nr. - │ │ ││ │ │Centrul Judeţean │ │Sc = 154 mp │ │ │ ││ │ │Călăraşi │ │P+1 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 308 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 7.│Imobil 8.29.08│20800954 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren =1.000│Judeţul Cluj, │ 454.874│CF nr. 51206 ││ │MFP 154501 │Plăţi şi Intervenţie │Local Gherla │mp, Sc= 155 mp│municipiul Gherla, │ │Gherla ││ │ │pentru Agricultură │ │P+1 │Str. Codrului nr. 1 │ │ ││ │ │Centrul Judeţean Cluj │ │Sd = 310 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 8.│Imobil 8.29.08│20822596 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=500 mp│Judeţul Constanţa, │ 898.150│CF nr.102226 şi││ │MFP 154502 │Plăţi şi Intervenţie │Local │Sc = 152 mp │comuna Cogealac, │ │CF nr.102226-C1││ │ │pentru Agricultură │Cogealac │P+1 │Str. Mare nr. 104 A │ │Cogealac ││ │ │Centrul Judeţean │ │Sd = 307 mp │ │ │ ││ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 9.│Imobil 8.29.08│20822596 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren =1.000│Judeţul Constanţa, │ 814.540│CF nr. 100308 ││ │MFP 154503 │Plăţi şi Intervenţie │Local Băneasa│mp, Sc= 174 mp│oraşul Băneasa, Str. │ │Băneasa ││ │ │pentru Agricultură │ │P+1 │Trandafirilor nr. 55 │ │ ││ │ │Centrul Judeţean │ │Sd = 326 mp │Lot 2 │ │ ││ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 10.│Imobil 8.29.08│20822642 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren =1.000│Judeţul Covasna, │ 831.421│CF nr. 23726 ││ │MFP 154506 │Plăţi şi Intervenţie │Local │mp, Sc= 150 mp│oraşul Întorsura │ │Întorsura ││ │ │pentru Agricultură │Întorsura │P+1 │Buzăului, Str. │ │Buzăului ││ │ │Centrul Judeţean Covasna│Buzăului │Sd = 300 mp │Rândunelelor nr. - │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 11.│Imobil 8.29.08│20738801 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren =1.000│Judeţul Galaţi, │ 927.593│CF nr. 100059 ││ │MFP 154511 │Plăţi şi Intervenţie │Local Bereşti│mp, Sc =156 mp│oraşul Bereşti, │ │Bereşti ││ │ │pentru Agricultură │ │P+1 │Cvartal CV 32-P13, │ │ ││ │ │Centrul Judeţean Galaţi │ │Sd = 260,31 mp│Str. Culturii nr. 1A │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 12.│Imobil 8.29.08│20738801 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=857 mp│Judeţul Galaţi, │ 957.365│CF nr. 101293 ││ │MFP 154513 │Plăţi şi Intervenţie │Local Tecuci │Sc = 150 mp │municipiul Tecuci, │ │Tecuci ││ │ │pentru Agricultură │ │P+1 │Str.Gheorghe Petraşcu│ │ ││ │ │Centrul Judeţean Galaţi │ │Sd = 300 mp │nr. 66-68 │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 13.│Imobil 8.29.08│20793792 - Agenţia de │Sediu Centrul│S curte = │Judeţul Gorj, oraşul │ 763.794│CF nr. 35593 ││ │MFP 38299 │Plăţi şi Intervenţie │Local Târgu │3.197 mp; │Târgu Cărbuneşti, │ │Târgu ││ │ │pentru Agricultură │Cărbuneşti │Sc=Sd=121 mp │Str. Blahniţei nr. 1 │ │Cărbuneşti ││ │ │Centrul Judeţean Gorj │ │Sc = 145 mp │ │ │ ││ │ │ │ │P+1 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 290 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 14.│Imobil 8.29.08│20772552 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren =1.000│Judeţul Hunedoara, │ 1.126.827│CF nr. 61092 ││ │MFP 154519 │Plăţi şi Intervenţie │Local │mp, Sc= 148 mp│oraşul Petrila, Str. │ │Petrila ││ │ │pentru Agricultură │Petroşani │P+1 │Republicii nr. - │ │ ││ │ │Centrul Judeţean │ │Sd = 296 mp │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 15.│Imobil 8.29.08│20692348 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=755 mp│Judeţul Iaşi, comuna │ 710.572│CF nr. 60290 şi││ │MFP 154520 │Plăţi şi Intervenţie │Local │Sc = 153 mp │Răducăneni, nr. - │ │CF nr. 60290-C1││ │ │pentru Agricultură │Răducăneni │P+1 │ │ │Răducăneni ││ │ │Centrul Judeţean Iaşi │ │Sd = 306 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 16.│Imobil 8.29.08│20775907 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=498 mp│Judeţul Neamţ, │ 624.940│CF nr. 50524 şi││ │MFP 154527 │Plăţi şi Intervenţie │Local Bicaz │Sc = 105 mp │oraşul Bicaz, │ │50524-C1 Bicaz ││ │ │pentru Agricultură │ │P+M │intravilan Bicaz, │ │ ││ │ │Centrul Judeţean Neamţ │ │Sd = 210 mp │Pct "Piaţa Bicaz" şi │ │ ││ │ │ │ │ │extravilan oraş Bicaz│ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 17.│Imobil 8.29.08│20719184 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren =1.000│Judeţul Sălaj, oraşul│ 627.088│CF nr. 51926 ││ │MFP 154532 │Plăţi şi Intervenţie │Local │mp, Sc= 150 mp│Şimleu Silvaniei, │ │Şimleu ││ │ │pentru Agricultură │Şimleu │P+1 │Str. Nicolae Bălcescu│ │Silvaniei ││ │ │Centrul Judeţean Sălaj │Silvaniei │Sd = 318 mp │nr. 21 │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 18.│Imobil 8.29.08│20779321 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren =1.019│Judeţul Timiş, oraşul│ 941.219│CF nr. 400128 ││ │MFP 154539 │Plăţi şi Intervenţie │Local Recaş │mp, Sc= 149 mp│Recaş, Str. Plopilor │ │Recaş ││ │ │pentru Agricultură │ │P+1 │nr. 8 │ │ ││ │ │Centrul Judeţean Timiş │ │Sd = 298 mp │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┤│ 19.│Imobil 8.29.08│20720359 - Agenţia de │Sediu Centrul│S teren=600 mp│Judeţul Vaslui, │ 858.873│CF nr. 70978 şi││ │MFP 154547 │Plăţi şi Intervenţie │Local │Sc = 150 mp │oraşul Negreşti, Str.│ │CF nr. 70978-C1││ │ │pentru Agricultură │Negreşti │P+1 │Ion Creangă nr. 2 │ │Negreşti ││ │ │Centrul Judeţean Vaslui │ │Sd = 300 mp │ │ │ │└────┴──────────────┴────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────────┴───────────┴───────────────┘--------