HOTĂRÂRE nr. 40 din 22 ianuarie 2014pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 26 septembrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Consiliul Local al Municipiului Slatina va transfera, potrivit legii, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale un număr de 48 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, construite pe un teren aflat în proprietatea publică a municipiului Slatina, prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, sau cu fonduri proprii din bugetul local, în maximum 2 ani de la realizarea transferului, structura pe camere urmând a fi stabilită prin protocol încheiat între părţile interesate."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Viceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 22 ianuarie 2014.Nr. 40.---------